Tekst Hasse Jørgensen, foto Esbjerg Kommune, torsdag den 16. november 2023

Trafikforsøg, planlagt til 2024 og 2025, vil omfatte regulering af trafikken ved hjælp af vejbomme ved henholdsvis Domkirkepladsen og Domkirkeøen i seks uger i løbet af højsæsonen.

I løbet af sommeren i år blev der holdt godt og grundigt øje med den gennemkørende og parkeringssøgende trafik i Ribes gamle bykerne. Der blev talt og målt, og målingerne vil danne udgangspunkt for en vurdering af effekten af de trafikforsøg der gennemføres i både 2024 og 2025.

Trafikforsøgene i 2024 og 2025 gennemføres i højsæsonen og i en periode på seks uger, men der hører ligheden også op. For det bliver to forskellige trafikforsøg, som styregruppen bestående af Ribe Lokalråd Midt, Ribe Bykernes Beboerforening, Ribe Handelsstandsforening og Esbjerg Kommune, gennemfører.

– Formålet med begge forsøg er at få konkrete tal på effekten af de to løsningsmuligheder. Så vi kan se, om de kan reducere de negative effekter af det som styregruppen kalder ”ikke nødvendig kørsel” i bykernen af Danmarks ældste by. Hensigten er, at en efterfølgende debat dermed kan ske på et oplyst grundlag”, oplyser formanden for styregruppen og chef for Natur & Byrum i Esbjerg Kommune, Morten Andersson.

I 2024 skal mobile vejbomme regulere trafikken, der søger ind på Ribe Domkirkeplads. I Grydergade, Grønnegade og Von Støckens Plads vil bilister blive mødt af vejbomme, som kun åbner for biler med nummerplader, der er forhåndsgodkendt til at måtte køre over pladsen, eller via en kode/SMS.I Skolegade og Præstegade etableres afspærringer, som understøtter den trafikale fredeliggørelse af pladsen.

Efter de seks uger er gået, afsluttes forsøget og bommene fjernes igen.

I 2025 skal vejbommene igen på arbejde men på nye placeringer. Denne gang afprøves nemlig en fredeliggørelse af hele Domkirkeøen. Bilister vil møde vejbommene i Sønderportsgade, Hundegade og Dagmarsgade. Har du som bilist tilladelse til at køre ind, vil vejbommene via nummerpladegenkendelse eller en kode/SMS, lukke dig ind.

Plan & Byudviklingsudvalget orienteres om dataindsamlingen og trafikforsøgene på udvalgets møde 23. november.

– Først vil jeg sige styregruppen tak for det arbejde, medlemmerne af gruppen har lagt i projektet. Gruppens overvejelser og ideer til, hvordan Ribe bliver en levende by uden trafikale udfordringer, munder nu ud i de to forsøgsperioder, og jeg er – lige som mange andre – meget spændt på, hvordan de forløber. Evalueringerne vil vise, om det kunne være løsningen på udfordringerne, siger Henning Ravn (V), formand for Plan & Byudviklingsudvalget.

Frem til det første forsøg i 2024 skal de praktiske løsninger nu falde helt på plads, så praktikken spiller fra første forsøgsdag. Med en fornuftig tidshorisont vurderer udvalgsformanden også, at det burde kunne lade sig gøre, så der ikke vil være tvivl om, hvilke biler som vejbommene vil lade passere.