Project Description

Tekst & Foto: Johnny Tauman
27. november 2021

Når borgere og bilister i Ribe snart kan benytte Rosen Allé – og cyklisterne efterfølgende kan transportere sig sikkert på den nye cykelsti – så må de lige huske på, at kloaksepareringen fortsætter i 2022.

Tvedgade

Hvad arkæologerne mon?

For Sydvestjyske Museer bliver det virkelig spændende, når kloakarbejdet i Tvedgade skal gøres færdigt fra Sct. Jørgens Vej til Sct. Nicolaj Gade. RYK IND RIBE har hørt ved flere samtaler med museumsfolk, at her forventer de virkelig at finde nogle store skatte og hermed blive endnu klogere på Ribes fortid. Kloakarbejdet er altid planlagt med Sydvestjyske Museer, så der er en tydelig tidsplan til at undersøge kulturlagene.

Sct. Peders Gade

Sct. Peders Gade i venteposition

Men i 2022 vil der også skulle graves i Saltgade.

Saltgade

Afdelingsleder Henrik Nissen hos DIN forsyning, som har ansvar for projekt spildevand, fortæller: – Projektleder Tommy Andersen hos DIN Forsyning planlægger for tiden licitationsmaterialer til kloaksepareringer – og forventer at kunne sætte arbejdet i gang omkring marts måned. Han forklarer, at Sct. Peders Gade ifølge planen også skulle være med og lukkes helt, men de ”klapper lige hesten”: – DIN forsyning samarbejder med Esbjerg Kommune – og afventer fremtiden for Støberigrunden / lokalplanen. Derfor kommer kloaksepareringen i Sct. Peders Gade nok først i 2023.

Så lidt forstyrrelse som muligt

Et bærende element i samtalen er, at kloaksepareringen skal ske med så lidt forstyrrelse som muligt, men samtidig udføres som en nødvendigt tiltag grundet større og større nedbørsmængder.

Grydergade

I indre by skal Grydergade også graves op i 2022 – det er strækningen fra Domkirkepladsen til Nygade, som endnu ikke er færdiglagt.

Også opgaver til 2023

Mange ser ofte længere ud i fremtiden end det følgende år. Det samme gør man hos DIN forsyning, hvor afdelingsleder Henrik Nissen om 2023 siger: – Her kommer turen til Erik Menveds Vej og Skibbroen.

Både udfordringer på rute 11 og i byen

Det kan godt være, at de trafikale udfordringer bliver store på statsvejen – Rute 11 med broarbejde og anlæg af trafiklys ved krydsningen fra Holmevej til Bjerrumvej. Men der bliver også nogle trafikale forhold, man skal forholde sig til i den indre bydel.

Annonce