Tekst 6 Collage: Johnny Tauman      Dronefotos: Ove Detlevsen
18. september 2023

På Borgermødet fortalte byudviklingschef Peer Rexen, at lokalplan 1 med titlen Ribe Bykerne – Ribe Jernstøberi fra december 2019 var slået til tælling, da der var observeret nogle beskyttede flagermus i træerne langs Tved å og Hovedengen. En klage fra Danmarks Naturfredningsforening betød, at der blev lyttet efter flagermus i adskillige måneder. – Og vi kunne konstatere, at der ER flagermus i bosiddende i træerne, men at de lykkeligvis ikke er i bygningerne.
Det er vanskeligt at få et overblik over omfanget af bevoksningen rundt om bygningsmassen fra almindeligt gadeplan – så derfor har RYK IND RIBEs dronefotograf Ove Detlevsen skabt dette overblik. Peer Rexen konstaterede, at træerne ikke kan fjernes.

Dronefoto: Ove Detlevsen

Dronefoto: Ove Detlevsen

Dronefoto: Ove Detlevsen

Dronefoto: Ove Detlevsen