Project Description

Tekst: Johnny Tauman     Dronefoto: Ove Detlevsen
12. juni 2019

Nu er fuglene fløjet fra rederne – og derfor er arbejdet med at fjerne træer i Ribe Plantage langs Plantagevej kommet i gang. Der fælles træer på begge sider af vejen – for dels at gøre plads til de fire spor – dels åbne op til parkerings anlægget ved Skovgrillen og den lokale vej, der skal ligge bag den støjdæmpende væg. Der skal efterfølgende – andetsteds – plantes nye træer som kompensation for de træer, der er blevet fældet

Der fældes træer på begge sider af vejen

Oversigtsbillede mod nord

Annonce