Project Description

Tekst: Johnny Tauman        Dronefoto: Ove Detlevsen
13. januar 2022

– Vi har et super godt anlæg, som kan holde prisen pr. kwh, mens andre anlæg i anlægget må sende større regninger til forbrugerne, er det positive budskab fra Ribe Fjernvarmeværks driftsleder Richard Boisen. Mens der er gang i kedlerne på Mosevej, afsøger Ribe Fjernvarmeværk naturligvis mulighederne for at få flere kunder med.

Der rør i jorden i 2022

Der er tale om en større udstykning på Klostermarken – og så kommer senere en større boligmasse på Jernstøberigrunden. – Vi er nødt til at være skarpe, når DIN Forsyning skal grave, da vore forsyningslinjer følger de samme linjer, som kloaksepareringen, fortæller driftslederen til RYK IND RIBE og fortsætter: – Derfor skal vi lægge fjernvarmerør i jorden, når der i løbet af 2022 skal graves i Saltgade og Tvedgade.

Flot vision

Ribe Fjernvarmeværk har en flot vision for 2030, som kræver, at medarbejderne konstant må søge muligheder med nysgerrighed over for ny teknologi samt optimering af værkets resurser. – Når – og ikke hvis – dette lykkes, vil kunderne i Ribe og omegn få varme med høj forsyningssikkerhed og konkurrencedygtighed baseret på grøn energi, fortæller Ricard Boisen.

99 % tilslutning

Ribe Fjernvarmeværk leverer varme til 99 % af parcellerne på Ribe Nørremark – ja, faktisk er der vel under en halv snes huse, som ikke er koblet på anlægget. Derimod er der færre kunder i Industrikvarteret. – Det vil vi meget gerne ændre på, men det kræver selvfølgelig, at der er kunder, som vil være med, forklarer driftslederen, der i dag henter overskudsvarme fra Dansk Træemballage på Tøndervej.

Når Esbjergværket kan, så…

Varde by forsynes med fjernvarme fra Esbjergværket – vil det også være muligt for Ribe Fjernvarmeværk at levere varme til landsbyerne Damhus / Lustrup og måske stationsbyerne Hviding og Gredstedbro? – Vi har prøvet at regne på det, men med den gældende lovgivning vil det ikke være muligt, da det samfundsøkonomisk ikke hænger sammen, konstaterer driftslederen, der dog er i færd med at undersøge, om Ø. Vedsted er en mulighed. Hvis interessen er tilstrækkelig, vil det være muligt at koble de fleste boliger her på varmenettet.

Hvordan kommer fjernvarmen til Ø. Vedsted?

Det naturlige spørgsmål til den sidste udmelding: – Skal fjernvarmelinjen så kobles på det eksisterende net på Tøndervej eller skal der trækkes en helt ny rørledning? – Vi må nok erkende, at der skal trækkes en helt nye varmeledning fra vores afdeling i Sct. Nikolaj Gade – ad Kurveholmen og forbi Vittenbergskolen, siger Richard Boisen. Det vil ikke være muligt at benytte det eksisterende net, der er dimensioneret til at matche den gamle bydel.

To skorstene ryger

Når snakken lige går på forsyningen til alle de kommende boliger på Jernstøberigrunden – hvor vil Ribe Fjernvarmeværk så koble sig på: – Det vil primært ske nær dagligvarebutikken Lidl, men også via Sct. Peders Gade, forklarer driftslederen, der lige skal have tjekket sit anlæg, hvor der ”kun” kommer røg fra to skorstene: – Vi er jo i en periode med begrænsede frostgrader, så derfor kan vi nøjes med at have den ”højre og den midterste skorsten” i gang. Her fyres der med biomasse og naturgas.

8000 m3 varmt vand

På området er der to store akkumuleringstanke, som benyttes som et batteri med 8000 m3 varmt vand. Hvad er lige forklaringen? Forsvinder der dagligt vand fra nettet – og hvis ja, hvordan lokaliserer man udslip? Mange af husene på Nørremarken har vel en alder, hvor der kan forekomme brud, men er sådanne ”synlige” i driften hos Ribe Fjernvarmeværk? Hertil siger Richard Boisen: – Vi fylder vores akkumuleringstanke med energi nå vi kan producere det billigst, på den måde kan vi holde en samlet lav varmepris. Der er et lille vandtab fra ledningsnettet på Nørremarken, som er målbart på Fjernvarmeværket. Når vandtabet bliver stort, er det muligt at lokalisere det ved at lukke for den enkelte gade. Brudene er primært inde i husene.

Ca. 12.000 kr årligt

Ribe Fjernvarmeværk kan levere varme ca. 12.000 kr årligt til et ”almindeligt” parcelhus.

Appendix: Ribe Fjernvarmeværk er ikke betænkelig ved at være placeret tæt ved Tved Å. Tidligere oversvømmelser har ikke påvirket driften.

Annonce