Tekst & Foto: Johnny Tauman
15. maj 2023

– Vejdirektoratet har indgået kontrakt med Freiberg Entreprenør A/S, Tønder for den fysiske anlæggelse af signalanlægget ved Bjerrumvej på rute 11, fortæller projektleder Torben Juul Jørgensen til RYK IND RIBE:
Han siger videre om processen: – Anlægsarbejdet kommer til at forløbe fra maj til sep. 2023 og tilføjer: – Idet arbejderne kommer til at foregå tæt på kørebanen indsnævres denne, og hastigheden nedsættes under anlægsarbejderne.
Dette betyder at der gennem hele anlægsperioden må forventes en forlænget rejsetid.

Dronefoto: Ove Detlevsen

Faktuelle data om projektet

Krydset ombygges med henblik på forbedre bløde trafikanters mulighed for at krydsning af Ringvejen. For at gøre plads til signalanlægget skal kørebanen udvides mod vest og eksisterende ledningsanlæg i jorden flyttes med ud til den nye rabat.
Signalanlægget udføres med særskilt signal til fodgængere og cyklister – derudover etableres der en venstresvingsbane fra syd mod Bjerrumvej.
Eksisterende sti fra Holmevej ændres i sin tilslutning til Ringvejen således at fodgængere og cyklister har hver sin adgang.
Der opsættes belysning i hele krydset.