Project Description

Tekst Hasse Jørgensen, arkivfoto Johnny Tauman, tirsdag den 4. maj

Den formelle tilladelse til grødeskæring i Mølledammen er nu i orden.

Det er sket i og med, at byrådets udvalg for plan og miljø har bemyndiget formanden, Karen Sandrini (S), til at give udvalget for teknik og byggeri en dispensation til grødeskæring.

Denne dispensation skal gives inden den 12. maj for at første grødeskæring kan ske i uge 24. Men når tilladelsen er givet, skal den ud i fire ugers offentlig høring, og Karen Sandrini fortæller, at kommer der vægtige klager ind over afgørelsen, kan det tage op til halvandet år at behandle en sådan klage med eventuel efterfølgende anke, og den kan i givet fald have opsættende virkning. Det vil betyde, at hvis klagen er alvorlig nok, kan den udsætte grødeskæringen i op til halvandet år.

Det er udvalget for teknik og byggeri, der har søgt dispensationen til at slå grøde mellem strømrenden og Vedels Anlæg, og ved kun at slå i dette område, mener udvalget, at der er rigelig med plads til snæbel- og lampret-ynglen samt til de sjældne vandplanter, der er i Mølledammen. Og netop fordi det er en begrænset del af Mølledammen, der skal slås grøde i, er det ikke nødvendigt at spørge Miljøstyrelsen om tilladelse.

Karen Sandrini

– Det er utroligt vigtigt, at det bliver en meget skånsom grødeskæring, der skal finde sted, og der vil blive lave en overvågningsplan, så vi hele tiden kan følge med i, hvordan grødeskæringen påvirker dyrelivet og faunaen. Det er Cowi, der laver den plan, og når de to første grødeskæringer er gennemført, vil vi vurdere betydningen af dem, før vi eventuelt giver dispensation til de to sidste grødeskæringer, forklarer Karen Sandrini, der også fortæller, at grøden vil blive skåret ti centimeter over bunden netop for at gøre den så skånsom som overhovedet muligt.

Udvalget for teknik og byggeri har søgt om tilladelse til maksimalt fire grødeskæringer på et år., og de to første vil efter planen blive gennemført i ugerne 24 og 27.

Annonce