Project Description

Tekst & Foto: Johnny Tauman       Drone arkivfoto: Ove Detlevsen
6. november 2021

I løbet af foråret 2022 går arbejdet med at forstærke Ringbroen over Ribe Vesterå, skriver kontorchef Lasse Winterberg fra Transportministeriet til RYK IND RIBE. Det betyder, at ingeniørtropperne fra Skive Kaserne igen skal have de midlertidige broer samlet og ført over åen, så trafikken kan ledes af interimsvejene.

Af brevet fremgår, at Trafikministeriet har fået mange henvendelser om bla. Infrastrukturplanen, og derfor beklager det sene svar på RYK IND RIBEs forespørgsel fra 28. juni om Ringbroen.

I aftalen om Infrastrukturplan 2035 er der ikke tilført ekstra midler til projektet af udbygning af Rute 11 gennem Ribe. Det skyldes, at forstærkningen og levetidsforlængelsen af den eksisterende bro kan ske inden for den oprindelige projektbevilling, når der ikke skal anlægges en klapbro.

Arbejdet går i gang til forår

Vejdirektoratet, der står for udførslen af arbejdet oplyser, at de forventer at gå i gang med arbejdet med levetidsforlængelsen af den oprindelige bro i foråret 2022. Arbejdet på den eksisterende bro forventes afsluttet i 2023.

Levetid forlænges

Vejdirektoratet forventer, at broen efter arbejdet har en levetid på 50 år, der kan forlænges med en omisolering i 2070.
Ydermere er broen efter arbejdet forberedt til fremtidens tunge særtransporter.

Båd måtte vende om – for lille frigang, da militærbroerne sidst forbandt de to interimsveje

Brevet fra Transportministeriet

 

Annonce