Project Description

Tekst Hasse Jørgensen, tirsdag den 2. marts

Sydvestjyske Museer står overfor noget, der minder om en gevaldig økonomisk lussing.

Efter flere år med pæne økonomiske driftsresultater har flere faktorer bevirket, at 2020 ser ud til at munde ud i et underskud på omkring 3,3 millioner kroner.

Det var den direkte årsag til, at museets formand, Lone Saaby, og direktør Flemming Just havde foretræde for byrådets udvalg for kultur og fritid for at forklare situationen.

Udvalget kan ikke bevilge penge til museet, og formanden, den konservative May-Britt Andrea Andersen fortæller, at det i givet fald er økonomiudvalget og byrådet i sidste instans, der skal give hjælp, hvis denne skal gives.

– Det vi fik var en orientering, og det var en meget grundig orientering af formanden og direktøren. Jeg gik fra mødet med indtryk af, at både formanden og direktøren var meget åbne. Jeg sætter stor pris på, at kortene bliver lagt på bordet.

– Der var mange fine spørgsmål fra udvalgsmedlemmerne, og der var lige så mange fine svar på de spørgsmål, der blev stillet, siger May-Britt Andrea Andersen.

De økonomiske problemer i Sydvestjyske Museer, der som bekendt med hovedsæde i Ribe omfatter museerne i Ribe, Esbjerg og Bramming, skyldes flere faktorer.

Dels har corona givet væsentligt faldende indtægter i entre samt hindret, at man kunne sætte tiltag i gang, som kunne afhjælpe problemerne. Desuden er det blevet dyrere at indrette heksemuseet i Ribe og renovere hele bygningskomplekset, og endelig er budgettet for markedsføring overskredet kraftigt hvilket har ført til afskedigelse af en leder.