Project Description

Tekst Hasse Jørgensen, arkivfoto Ryk Ind Ribe, fredag den 16. april

Sydvestjyske Museer med hovedsæde i Ribe har i øjeblikket så stram en økonomi, at ledelsen har været nødsaget til at bede byrådet om en underskudsdækning på 3,3 millioner kroner.

Årsagen til den alvorlige situation skal findes flere steder, og blandt årsagerne er indretningen af heksemuseet, renoveringen af bygninger, en menneskelig fejl samt Corona-nedlukningen, der fortsat spøger i form af usikkerhed om kommende indtægter.

Sagen kommer til behandling på mødet i byrådets udvalg for kultur og fritid på tirsdag, og i redegørelsen til udvalgsmedlemmerne hedder det, at museet i øjeblikket aktivitetsmæssigt er låst på grund af en meget stram likviditet.

I udvalgets dagsorden hedder det bl.a.: ”Underskuddet gør, at Sydvestjyske Museer både drifts- og likviditetsmæssigt er stærkt udfordret. Tiltag, som skal sikre et øget besøgstal og en deraf stigende indtjening de kommende år, er kraftigt beskåret og der er desuden behov for at styrke museets administration og håndteringen af nye bygge- og udviklingsprojekter. Museet er ved indgangen af 2021 stærkt udfordret på likviditeten og er derfor aktivitetsmæssigt låst, indtil der er rettet op på det store underskud.

Der er ifølge Sydvestjyske Museers ledelse skåret hvor det er muligt og Covid-19 skaber fortsat bekymring for indtægtsmulighederne for hele 2021, både i forhold til billetindtægter, butikssalg og indtjening ved arrangementer.”

Det store underskud skyldes en overskridelse på 1,2 millioner kroner i forbindelse med renoveringen af renæssancebygningerne Quedens Gård, som nu rummer museet HEX. Dertil kommer en administrativ fejl, hvor museet ikke havde taget højde for, at en af de fonde, der gav tilskud til renoveringen, havde betinget sig, at det meste af det refunderede momsbeløb skulle tilbageføres til fonden, i alt 1,3 millioner kroner. Endelig er der en lang række poster bestående af færre indtægter og større udgifter end budgetteret herunder etablering af adgangskontrol og billetsalg til HEX.

Annonce