Tekst og foto Hasse Jørgensen, søndag den 11. februar 2024

En storkeekspert, et storkelaug, en stor lastbilkran, en stor grensaks, en spade, masser af halm, grene og en kande vand – så er der, hvad der skal bruges for at sætte storkenes lejligheder i Ribe i stand. Tilbage er kun at håbe på, at der også er beboere, som er parate til at flytte ind i de nyrenoverede reder.

Det er efterhånden blevet en fast tradition, at Ribe Storkelaug assisteret af storkeeksperten Hans Skov og kranafdelingen ved Farup Smede hvert år renoverer de fem storkereder i Ribe. Således også denne råkolde søndag i februar, hvor de frivillige brugte fem til seks timer af deres søndag i håb om igen at gøre Ribe til storkenes by.

Den store lastbilkran fra Farup Smede fyldte godt i de snævre gader i Ribe, men selv om der ikke var megen plads, havde den dygtige chauffør ingen problemer med at få det store køretøj på plads. Og det var heller ikke noget problem at få storkeekspert Hans skov og rede mester Ove Beck fra lauget sendt op til rederne.

Midt på formiddagen blev der startet med reden på Det gamle Rådhus, og derefter fulgte turen til de fire andre reder, der fordeler sig på Overdammen, Porsborg, Sortebrødregade og Skolegade.