Project Description

Tekst Hasse Jørgensen, illustration Esbjerg Kommune, tirsdag den 4. maj

En omfattende plan for en stor byfornyelse i Ribe sættes nu i gang.

Det er en plan, der strækker sig over fem år, og som sammenlagt vil koste næsten 12,6 millioner kroner, hvoraf staten betaler godt 600.000 kroner.

Formålet med planen er at gøre det pågældende område pænere for både borgere og besøgende, og det skal bl.a. ske ved at optimere stiforbindelser, nogle af gaderne, broer med mere.

Området , der er tale om, afgrænses af Saltgade og Skibbroen og går ud til Ringvejen og indfaldsvejen til Ribe. Området omfatter således også de bygninger, der tidligere rummede Ribe Jernindustri produktions- og administrationslokaler.

Der er udarbejdet et forslag til program for områdefornyelsen, som bl.a. indeholder beskrivelser af mål, tidsplan og budget for de indsatser, som søges gennemført i området. Indsatserne er: Forbedring og forskønnelse af udvalgte stiforbindelser mv. Forbedring og forskønnelse af udvalgte gader mv. Forbedring og forskønnelse af udvalgte mødesteder mv. Forbedring og forskønnelse af udvalgte broer. Udarbejdning af en udviklingsplan for området ved Skibbroen. Udarbejdning af en plan for klimatilpasning i området og midlertidige tiltag.

Forslaget til programmet er blevet til på baggrund af møder med repræsentanter for forskellige interesser i området, bl.a. Lokalråd Ribe Midt og Ribe Byforum, samt en virtuel borgerinddragelse. Den gav alene over 700 kommentarer og ideer.

Et af elementerne i planen er et stianlæg rundt om den planlagte boligbebyggelse på jernindustriens grund.

– Det er en meget stor og ambitiøs plan, som vi nu skal arbejde målrettet med. Den vil have stor betydning både for fastboende og gæster, og vi skal arbejde med opholdsrum, stiforløb, broer og meget mere. Det vil højne den allerede fantastiske oplevelse, man får allerede i dag. Og når vi laver en plan for klimatilpasning, skal det grønne også tænkes ind. Det bliver flot, fastslår formanden for udvalget for plan og miljø, Karen Sandrini (S), hvis udvalg netop har behandlet planen.

 

Annonce