Project Description

Tekst & Foto: Johnny Tauman
7. oktober 2021

– Det var beboerne langs Plantagevej, som ønskede at få en støjvæg op og forelagde deres ønske for Vejdirektoratet, forklarer projektleder Mike Boesen, da RYK IND RIBE forelægger ham en artikel, hvor en lokal politiker fortæller en anden historie.

Det var faktisk sådan, at der i det oprindelige udkast kun var tale om at opsætte støjvæg på Trojelsvej fra jernbanen og frem til krydset Trojelsvej / Nørremarksvej / Industrivej. – Her var det fysisk muligt at afhjælpe trafikstøjen fra en række boliger, som har tilkørsel fra boligområdet, siger Mike Boesen, som sammen med sine medarbejdere tog beboernes ønske med i planlægningen af det endelige projekt.

Den sikrede cykelsti langs Plantagevej / Trojelsvej

Vejprojektet skubbet mod vest

Hele projektet med den fire sporede vej blev ”skubbet” længere mod vest, hvorved det blev muligt at etablere en lukket vej bag en støjvæg. – På den måde fik vi nogle tilfredse beboere, som nu fik mulighed for at komme til og fra deres boliger uden hver gang at skulle dreje til højre, idet det ikke var muligt at tillade en krydsning af den firesporede vej for at svinge til venstre.

Linjeføringen på Trojelsvej

Projektet blev kun lidt dyrere, da Vejdirektoratet kunne genanvende nogle gennemsigtige kassetter fra et andet motorvejsbyggeri ved Silkeborg. – At vejen blev skubbet længere mod vest fik også betydning for linjeføringen på det første stykke af Trojelsvej, hvor det blev muligt at placere den dobbeltrettede cykelsti bag støjvæggen, fortæller Mike Boesen, som på den modsatte side skulle gennem en ekspropriation ved et par virksomheder – og en gammel bolig måtte fjernes.

Boligers placering vil give udfordringer ved en model som på Plantagevej

Der har også været forslag og ønsker om dels at have fire spor helt frem til rundkørslen ved Circle K og/eller have støjvæg på strækningen, da der på denne strækning passerer det samme antal bilister som på den firesporede vej.
– Det var ikke en del af opgaven, fortæller projektleder Mike Boesen, der samtidig gør opmærksom på, at det samtidig vil være fysisk vanskeligt. Der er på strækningen – to tankstationer og Fredensvej samt ejendomme, som har ind-og udkørsel direkte på Trojelvej (rute 11).

Mange udkørsler fra boliger, tankstationer og Fredensvej gør det vanskeligt at opsætte støjvæg

– Det er simpelthen ikke i praktisk muligt have så mange ”porte” i en støjvæg, hvortil kommer placeringen af cykelstierne, der jo skal krydses, lyder det fra Mike Boesen. Denne strækning giver i øvrigt heller ikke mulighed for at blive flyttet mod vest uden at komme i karambolage med den eksisterende bygningsmasse.

Kortlægning af støj fra statens veje

Men hvilke muligheder er der så til at reducere støjen på Trojelsvej ud over de nye elektroniske trafikmålere? Er den nye støjdæmpende asfalt på sigt en mulighed? Hertil svarer projektleder Mike Boesen: – Der udarbejdes en kortlægning af støj fra statens veje hvert 5. år. På grundlag af denne kortlægning udarbejdes en støjhandlingsplan, hvoraf det fremgår, på hvilken måde vi prioriterer vores indsats for at reducere støj.

300 områder i landet

Vejdirektoratet udpeger boligområder, som er særligt støjbelastede. Disse områder kommer til at indgå i de videre undersøgelser af prioritering af evt. fremtidige midler til støjreduktion. Af handlingsplanen fremgår det, at der er mere end 300 områder, der skal prioriteres.

De fysiske dimensioner gør det vanskeligt at anlægge en boligvej bag en støjvæg på Trojelvej som på Plantagevej

Projektleder Mike Boesen fortæller videre: – Det fremgår af støjhandlingsplanen, at delstrækningen ved Ribe Nørremark vil komme til at indgå i vores kommende prioritering. Det betyder således, at Vejdirektoratet er opmærksomme på, at der er udfordringer med støj i området, men kan for nuværende ikke sige, hvornår der kommer til at ske noget. Det fremgår af den nye trafikaftale Infrastrukturplan 2035, at der er midler til støjafskærmende projekter.

Afsluttende siger Mike Boesen, at den støjdæmpende asfalt ikke har den effekt, som navnet ellers signalerer, når der er tale om strækningen på Trojelsvej.

Annonce