Project Description

Tekst: Johnny Tauman   Dronefoto: Ove Detlevsen
17. maj 2019

Den 19. november 2018 blev der for anden gang afholdt Ungebyråd med deltagelse af repræsentanter fra næsten alle folkeskoler og ungdomsuddannelser i Esbjerg Kommune. De unge skulle fremlægge en række projekter for byrådet, og der var mulighed for at få realiseret et projekt, hvis byrådet fandt det relevant og muligt at gennemføre. Byrådet besluttede at bevilge 200.000 kr. til vinderprojektet Åen om forslag til nye tiltag i Vedels Anlæg ved Ribe Å.

5 møder til at realisere projektet

Siden afviklingen af Ungebyrådet i november har ungeprojektgruppen med støtte fra medarbejdere i Vej & Park og Kulturafdelingen arbejdet på at få realiseret projekt Åen. Der har været afholdt møde med ungeprojektgruppen i december, januar, februar og april. Desuden er der planlagt et møde med Ungeprojektgruppen den 3. juni.

Ingen vand og strøm i Vedels Anlæg

Til det sidste møde med Ungeprojektgruppen den 12. april havde Steen Gelsing, landskabsarkitekt i Vej & Park, udarbejdet en beskrivelse samt forslag til placering af ungeprojektgruppens forslag til nye tiltag i Vedels Anlæg i Ribe. Steen Gelsing gennemgik forslagene og mødedeltagerne drøftede de forskellige muligheder inden for det økonomiske råderum på 200.000 kr. i alt. Der er ingen strøm eller vand indlagt i Vedels Anlæg, så det skal der også beregnes udgifter til.

 

Flere projekter realiseres snart

Ungeprojektgruppen var enige om, at følgende forslag skal realiseres for 1. præmien på de 200.000 kr.:

  • Effektbelysning i det ovale rum langs bøgehækken via 11 lave pullertlamper.
  • Talende skraldespande.
  • Plantning af et træ i midten af det cirkulære hækrum
  • Placering af en rund bænk ude langs hækken i det cirkulære hækrum
  • Montering af diskret lys under bænkene på stien langs åen
  • Anlægning af en primitiv bålplads/grillplads
  • Placering af to shelters i skovbrynet og nær bålpladsen.

Ønskeliste på ½ million ekstra

Derudover var der enighed om, at nedenstående forslag kommer på en ønskeliste, da de hver kræver tilførsel af mindst 250.000 kr. yderligere for at kunne realiseres.
Desuden vil der skulle søges om byggetilladelser og dispensationer fra diverse fredninger: ·
Opførelse af et lysthus i 1800-tallets stil i hækrummet. ·
Friluftsscene: Den nuværende sceneplads overdækkes permanent for at gøre det mere attraktivt at optræde på stedet.

 

Steen Gelsing fra Vej & Park er i gang med at indhente endelige tilbud på realiseringen af de forskellige tiltag. Planen er at de prioriterede forslag til nye tiltag i Vedels Anlæg for så vidt mulig skal være realiseret inden sommerferien 2019. Ungeprojektgruppen arrangerer et pressemøde efter den politiske orientering er afsluttet ultimo maj. Desuden kontakter ungeprojektgruppen relevante foreninger, fx yogaforeningerne, i forhold til aktiviteter i Vedels Anlæg
Orientering til Teknik & Byggeudvalget  gives fredag d. 24. maj

Annonce