Project Description

Tekst Hasse Jørgensen, foto privat, onsdag den 3. februar

Meget tyder på, at der kan komme ekstra gang i de store projekter, der er i gang på Mandø. Det gælder eksempelvis Dark Sky, velkomstcentret og Porten Til Vadehavet.

Muligheden ligger i, at der opnås øgede statsmidler til projektet. Den mulighed er netop skabt, og den mulighed ønsker udvalget for plan og miljø at udnytte. Det fortæller udvalgets formand, Karen Sandrini (S) efter ugens udvalgsmøde.

Muligheden for statsmidler er opstået ved at Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har øget mulighederne for refusion til beslutninger om byfornyelser, der træffes i indeværende år og handler om anvendelse af de statslige midler til fornyelser i landsbyer. Forvaltningen vurderer, at en række af projekterne på Mandø med fordel kan tænkes ind i de planlagte landsbyfornyelser.

Det planen, at der skal søges fondsmidler til flere af projekterne på Mandø, men det statslige tilskud vil være et rigtig godt supplement til de projekter, som det er svært eller umuligt at få finansieret ved fonde.

Kommunen har i forvejen råderet over ca. 1,6 millioner statslige kroner, og nu søger kommunen om yderligere ca. 6,4 millioner kroner, så det samlede rådighedsbeløb bliver på omkring 8 millioner kroner, fortæller Karen Sandrini.

– Hvis vi får pengene, betyder det, at vi kan få realiseret de pågældende projekter en gang for alle. Det er rigtig fint, at der er nogen, der tænker på en af Danmarks naturperler, nemlig Mandø. Får vi pengene, er der rigtig meget at gøre godt med, siger Karen Sandrini.

Annonce