Tekst: Johnny Tauman     Illustration: Esbjerg Kommune
16. maj 2024

Med forsommeren følger ofte en livlig atmosfære i det offentlige rum, hvilket på mange måder er fantastisk. Unge samles ved arrangementer som fx Esbjerg Festuge, Tulipanfesten i Ribe, Kaj Lykke Festuge i Bramming samt Fanø Sommercup, og de samles i de lyse aftentimer – på tværs af klasser, årgange og bydele, hvor de finder steder til socialt samvær – ofte uden voksenopsyn. Desværre kan disse sammenkomster indimellem føre til konflikter mellem unge eller gener for andre borgere i form af støj, affald og hærværk, hvilket vi naturligvis gerne vil undgå, så vi alle kan færdes trygt.

Forældre! Vær opmærksomme

Vi i SSP & Forebyggelse opfordrer Jer forældre til at være opmærksomme på jeres unges færden, især i forbindelse med sommerens begivenheder. ”Erfaringen fra tidligere år viser nemlig, at klare aftaler mellem forældre og unge, såsom hjemmetider og acceptabel alkoholindtagelse, bidrager til en tryg atmosfære i det offentlige rum”, siger leder for SSP & Forebyggelse, Lise Rasmussen.

Tydelige rammer

Det er vigtigt, at forældre viser interesse for deres børns aktiviteter og omgangskreds. Vi ved, at de fleste forældre ER nærværende og sætter tydelige rammer for deres børn – det skal I endelig blive ved med! Disse voksensignaler er med til at guide børn og unge i deres adfærd – og det skaber klarhed om, hvad der forventes og accepteres, når de færdes i det fri. Dialog mellem forældre er også vigtig, da det giver mulighed for at udveksle holdninger og støtte til hinanden, som, vi ved, har en direkte indvirkning på positive fællesskaber for unge.

Åben dialog og konkrete aftaler

Alkohol er ofte til stede ved de unges sammenkomster uden voksenopsyn. Her spiller forældres holdninger og signaler en afgørende rolle i de unges adfærd. Har du fx overvejet, om det er en god idé at give din teenager lov til at drikke alkohol? Derfor opfordrer SSP & Forebyggelse til åben dialog og konkrete aftaler, som kan sikre en tryg og ansvarlig adfærd blandt de unge.

Vi opfordrer alle forældre til at bygge videre på tidligere års succes med klare aftaler og dialog med de unge om deres færden i det offentlige rum – og tal endelig med de andre forældre om, hvor de unge er, og hvad de laver”, tilføjer Lise Rasmussen.

Tag bare kontakt

Ønsker du yderligere rådgivning, eller har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte din lokale SSP-konsulent.
Lad os sammen skabe en tryg og god sommer for vores børn og unge!

Fakta: Børn og unge adopterer i høj grad forældres normer, herunder også holdninger til alkoholindtagelse. Kilde: Sundhedsstyrelsen

Kontakt din lokale SSP-konsulent for mere information: Link til SSP-konsulentens kontaktoplysninger