Tekst & Foto: Johnny Tauman
25. september 2023

 

Riplays udsalgsbod får løft

 

(Privat foto)

I forsommeren fortalte centerleder Jørn TH Jepsen, at salgsboden ville blive suppleret med en container til opbevaring – og at det hele ville blive indhegnet i træ svarende til den øvrige del af Riplay. – Det har ikke været den kønneste bod, men det bliver ændret nu, hvor der også kommer tag over det hele – containeren og boden. Det bliver et løft i æstetikken.

(Privat foto)

 

Høstmarked med café og boder

(arkivfoto: René Jørgensen)

Sct. Catharinæ Kirke åbner dørene til høstmarked lørdag d. 30. september fra kl. 10:00-16:00. – Mange har gjort et stor forarbejde, så kirken kan modtage de mange besøgende, som forhåbentligt kikker forbi, lyder det Else Frøjk, som i sin beskrivelse af aktiviteterne også fremhæver muligheden for at se, hvordan Poul Madsen piber en pibekrave – en cirkelrund krave af hvidt fint lærred, tæt foldet og meget stærkt stivet –  og i øvrigt tilbehør til den sorte præstekjole. I våbenhuset vil der være tombola, mens boderne med bagværk, håndarbejder og syltede afgrøder vil være inde i selv kirkerummet. Neden for alteret vil det være muligt at besøge caféen, der sælger kaffe, kager og æblekage. Kirken vil være pyntet med høstblomster – og det vil også være muligt at se kirkesølvet.

Overskuddet fra det donerede salg vil gå til julehjælp.

 

Hvor blev brevet fra Skibsbevaringsfonden af?

Skibsbevaringsfondens formand Sven Irgens-Møller skrev i mart 2022 et høringsvar omkring klapbroen (en oplukkelig bro) på Ringvejen.
I brevet kan man bl.a. læse: Ribe har, bl.a. som Danmarks ældste by med sin forbindelse til Vadehavet og Verden uden for gennem Ribe å, igennem århundreder om nogen været repræsentant for netop denne tradition.
Ikke desto mindre har adgangen til Ribe af søvejen i en årrække været forhindret af Ringvejsbroen, og derfor mangler åhavnen i udstrakt grad det, der gør en havn til en havn, nemlig uhindret adgang for skibe, der anløber byen. Begejstringen var derfor stor, da planerne om etableringen af en kulturhavn i Ribe og af en klapbro som erstatning for Ringvejsbroen så dagens lys. Med en sådan klapbro kunne Ribe Havn igen blive et maritimt omdrejningspunkt i området.
Han forstætter i et senere afsnit: En levende havn med skibe og maritimt håndværk vil uden tvivl være med til at underbygge Ribes position som en af Danmarks kulturhistoriske fyrtårne. I byer som Helsingør, Svendborg og Holbæk kan man opleve, hvordan levende maritime miljøer skaber værdi for både fastboende og turister. Det vil det også gøre i Ribe. En sådan udvikling beror i høj grad på etableringen af en bro med mulighed for åbning.
Skibsbevaringsfonden vil derfor give sin uforbeholdne støtte til, at sagen genoptages, at renoveringen af den eksisterende bro stilles i bero og at planerne for etableringen af en klapbro, der muliggør sejlads med mateførende skibe, føres ud i livet.
Hvor er dette høringsbrev placeret i dokumenterne om Skibbroen og Det maritime Ribe?

 

Flotte nye lokaler på Kjærgaard Landbrugsskole

Forstander Lasse Iversen Hansen holdt en glimrende tale ved indvielsen af Hovedbygningen på Kjærgaard Landbrugsskole. RYK IND RIBE har valgt at bringe talen, da den giver et overblik over de udfordringer, som branden for ca. 3½ år siden har medført og den jætte indsats, som er blevet udført.

Forstander Lasse Iversen Hansen

Kære ansatte og kære elever, og ærede gæster

Det er med stor glæde og stolthed, at jeg står her foran jer i dag for at indvie den nyrenoverede Hovedbygning på Kjærgård Landbrugsskole. Dette er en betydningsfuld begivenhed, som der er set frem til i lang tid, og det er en ære at kunne byde jer velkommen her i dag.

Den 13. april 2020 blev bygningen udsat for en kraftig eksplosionsbrand med store skader til følge.
Min forgænger i jobbet som forstander, Ove Bonde Møller, havde en måneds tid forinden måtte sende eleverne hjem pga. COVID 19, hvilket i sig selv var en udfordring, og så kom dette for lige at toppe tingene.

Branden resulterede bl.a. i, at skolens kontor blev ødelagt, så man stod reelt uden det maskinrum en administration udgør på en arbejdsplads, og det var en svær og uoverskuelig tid for alle.
Som borger i lokalområdet husker jeg tydeligt den forfærdelse, det medførte da nyheden kom frem. Og at jeg som lokalinteresseret jo nol blev endnu mere ærgerlig er helt sikkert.
At det har taget tre et halvt år at nå hertil har flere årsager, men resultatet kan vi kun være tilfredse med.

Smuk bygning

Skolen fremstår i dag som en smuk bygning ude og inde, og så har vi tilmed fået en skole, som er propfyldt med flot og moderne inventar, hvilket jo glæder en forstandet rigtig meget.

Som forholdsvis nyansat forstander er det jo slet ikke mig, der har haft arbejdet med at nå dette flotte resultat – og derfor vil jeg rette en helt særlig tak til Ove Bonde Møller, der har kæmpet de mange kampe for skolen i denne meget anderledes periode for Kjærgaard Landbrugsskole. Det har krævet en jætte-indsats at nå hertil, og du kan med ro i sindet og stolthed i hjertet altid tænke tilbage på, at det var i din korte men intense periode som forstander, at skolen som en Fugl Fønix opstod af asken efter branden og eksplosionen i 2020.

Genopbygningen har været en rejse fyldt med alle de udfordringer et så stort og krævende projekt altid byder på – men der har været et stærkt sammenhold. Det har krævet tålmodighed fra alle skolens ansatte, elever, og ikke mindst vores samarbejdspartnere. Jeg vil gerne takke jer alle af hjertet for jeres store bidrag til dette projekt.

Tak til arkitekt og håndværkere

En særlig tak skal lyde til arkitekt Peter Brockhattingen og til Gånsager Tømrer- og snedkerforretning., der under hele forløbet har haft en sikker hånd på rattet. Også en kæmpestor tak til alle de håndværkere, specialister og leverandører m.m., der har bistået os undervejs – uden jer alle var dette ikke blevet så vellykket.
Også en tak til STUK, der har været godt beskæftiget undervejs i forhold til de krav og forventninger et ministerium har til en opgave som denne.

En lang historie

Kjærgård Landbrugsskole rummer som bekendt en lang historie og vores flotte Hovedbygning har været en central del af fortællingen helt fra grundlæggelsen i 1949.
Når man læser artikler og bøger om stedet her, så fremgår det jo med al tydelighed, at der har været både stjernestunder og mørke stunder gennem tiden. Storhed og forfald har været en del af fortællingen, og man må jo sige, at stedet inden for de seneste knap fire år har oplevet det hele på klos hold.

Stor fremtid i møde

Nu står vi her og kan indvie en renoveret hovedbygning samtidig med, at Kjærgård Landbrugsskole oplever stor succes i forhold til interessen for at uddanne sig inden for landbrugsfaget. Med den flotte Hovedbygning har skolen fået endnu et godt kort på hånden i forhold til at tiltrække og fastholde endnu flere elever med interesse for landbruget og den grønne omstilling.
Tak til jer alle for at være her i dag og fejre denne vigtige begivenhed. Må denne genopbyggede Hovedbygning på Kjærgård Landbrugsskole være et sted fyldt med viden, inspiration og håb for kommende generationer.

Ceremonien blev flyttet indendørs

Efter talerne var der rundvisning – og her skulle alle have blå plastfutter på, da de nye gulve i Hovedbygningen er meget sarte over for snavs og vådt fodtøj – apropos regnen under ceremonien.