Project Description

Tekst og arkivfoto Hasse Jørgensen, torsdag den 8. april,

Regeringen har afsat to milliarder kroner til fremme af cyklismen i Danmark i det trafikudspil, der i dag er fremlagt.

Det spændende er nu, om cirka syv millioner kroner ud af de to milliarder kan finde vej til Ribe, hvor de i givet fald skal bruges til at sikre krydsningen af hovedvej 11 ved Bjerrumvej og Holmevej.

Det lokale folketingsmedlem Anders Kronborg (S) har sammen med kollegerne Troels Ravn (S) og Hans Chr. Schmidt (V) givet hinanden håndslag på, at de på Christiansborg vil presse på for at få bevillingen med i det trafikforlig, som ventes med baggrund i regeringens udspil.

Borgmester Jesper Frost Rasmusen (V) gav på et møde for kort tid siden på stedet udtryk for, at kommunen er enig med Lokalråd Ribe Midt og de tre landspolitikere i, at det er løsningen til de syv millioner kroner, der er den rigtige.

Den løsning indebærer en omlægning af krydset, så trafiksikkerheden bliver bedre, samt en lysregulering af overgangen som gående og cyklister skal aktivere, når de kommer til stedet og skal krydse hovedvejen. En alternativ løsning er en tunnel til omkring 32 millioner kroner, men den er rent fysisk svær at føre ud i livet og er med de 32 millioner kroner meget dyr.

Folketingets partier indleder i dag, torsdag, forhandlinger med regeringen om det nye trafikudspil, og det er i disse forhandlinger, Ribe gerne skulle tilgodeses med de syv millioner kroner.

Annonce