Søskende får lettere ved at komme i samme institution

Hjem/Søskende får lettere ved at komme i samme institution

Annonce

Project Description

Tekst Hasse Jørgensen, arkivfoto Rene Jørgensen, onsdag den 11. september

Det skal være lettere for forældre at få plads til deres børn i det samme kommunale eller selvejende dagtilbud, og derfor har Børn & Familieudvalget netop besluttet at udvide fordelen for søskende. Konkret betyder det, at børn kan komme ind i den samme daginstitution eller dagpleje som deres søskende før andre børn på ventelisten.

Forslaget om at justere søskendefordelen kommer fra et af kommunens syv dagtilbudsområder og har været til høring i daginstitutionernes og dagplejens forældrebestyrelser, der bakker positivt op om tiltaget.

Venteliste i et halvt år

Indtil nu har retningslinjerne for søskendefordel været formuleret sådan, at pladsanvisningen i videst muligt omfang tager hensyn til, at søskende kan komme i det samme dagtilbud. Med de nye retningslinjer kan søskende komme ind, hvis der er plads, også selv om andre børn har stået på ventelisten i længere tid. Hvis flere børn med søskende i dagtilbuddet står på venteliste, går den ledige plads til det barn, der har været skrevet op i længst tid.

Søskendefordelen forudsætter dog, at barnet har været skrevet på ventelisten i mindst et halvt år, og forældrene skal tage imod en ledig plads tre måneder før eller efter, at barnet har brug for den. Hvis forældrene afslår tilbuddet, mister barnet sin søskendefordel og står på venteliste på lige fod med andre børn.

Som et led i justeringen af retningslinjerne ophæves også begrænsningen på 30 ekstra pladser, der siden 2012 har fungeret som en buffer forbeholdt søskende og børn med særlige behov på 0-2 år, og det åbner for, at flere børn kan komme ind i dagtilbuddene med søskendefordel.

Praktiske og fleksible rammer

Formanden for Børn & Familieudvalget, Diana Mose Olsen, ser positivt på udvidelsen af søskendefordelen, men er samtidig opmærksom på følgerne for andre børn på ventelisten.

– Der er et klart ønske om, at vi forbedrer vilkårene for de familier, der har brug for plads til deres børn i den samme institution, men når vi ændrer på reglerne for ventelisten, har det konsekvenser et andet sted, og det holder vi øje med og forsøger at balancere de forskellige hensyn bedst muligt. Det vigtigste er, at vi skaber nogle fleksible og praktiske rammer, som passer til børnefamiliernes behov og hverdag, siger Diana Mose Olsen.

Økonomisk får de nye retningslinjer for søskendefordel i dagtilbuddene ingen konsekvenser for Esbjerg Kommune, fordi udvidelsen ikke fører ekstra udgifter med sig.

Annonce