Tekst, Foto og Collage: Johnny Tauman
17. september 2023

Det er i forbindelse med Lokalplan 2 for Ribe Jernindustrigrunden, at der kan sker ændringer med placeringen af transformerstationen i Sct. Peders Gade. RYK IND RIBE har haft dronefotograf Ove Detlevsen i luften for at skabe overblik over stationens placering – og haft kontakt til selskabet N1, der administrerer elnettet. I løbet af den kommende uge skal der drøftes Strategisk Udviklingsplan for Skibbroen og Det maritime Ribe – og heri berøres i et notat mindre både kontra større både. Og endelig en opfordring til at benytte stierne langs åen bag Ribelund.

Skal transformerstation blive liggende?

Dronefoto: Ove Detlevsen

Med adgang fra Sct. Peder Gade ligger en transformatorstation, som betjener hele den gamle bydel, og som også har løst alle el-opgaver på Ribe Jernindustri.
Nu står vi på tærsklen til en ny Lokalplan for området, hvor antallet af boliger ønskes løftet fra 200 til 300, så hvad var mere naturligt end at spørge elselskabet N 1: Tænker I at bevare transformatorstationen midt i et boligområde – eller skal den flyttes til en randplacering på Jernindustrigrunden?
RYK IND RIBE blev ikke klogere! – Det er en 60 kV station, som N1 ejer, lød svaret fra Energinet – og N1 gav følgende besked: – Nedlæggelse og flytning af Stationer er ikke et anliggende der drøftes med trediepart. Det er normalt kun et forhold mellem N1/Kommune eller N1/Direkte kunde. Jeg henviser til Kommunen for deres planlægning. Han tilføjer, at det er lokalplanen, der dikterer, om en station skal flyttes. (Citat Martin Schou Hansen).

Adgang fra Sct. Peders Gade

Beliggenhed i forhold til Saltgade

 

Hvad er store eller større skibe?

Arkivfoto: Sydvestjyske Museer

På torsdag skal Plan og Byudviklingsudvalget drøfte punktet: Strategisk udviklingsplan for Skibbroen og Det martime Ribe. Her bilag bilaget: Notat-skibe-sejlads-autencitet-klapbro interessant (PS! begrebet for en ny bro = en oplukkelig bro).

Før branden på Kolvigs fabrik omkring 1920 sejlede skibe som på billedet – er det store eller større skibe? Og / eller skal åen kun være til små fritidsbåde?

(Læser oplyser, at Cikoriefabrikken brændte i 1919)

Uddrag ad notatet:

Skibsbygning

Skibsbygning skete tidligt på Hovedengen, senere i stærkt begrænset omfang på Skibbroen nær Slotsbanken.
Forvaltningens vurdering
På grund af fredningsforhold og senere byggeri findes det hverken autentisk eller realistisk at etablere værftsfaciliteter på/ved Skibbroen.

Sejlads, autenticitet og klapbro

Besejlingsforholdene på Ribe Vesterå begrænses af vanddybderne. Før Kammerslusens anlæg kom skibe ind og ud med hjælp fra flod og ebbe, men egentlig sejlads med udgangspunkt i
handel forsvinder stort set helt i midten af 18-tallet.
Skibe med køl og mast blev fortrængt til Sønderho-området på Fanøs sydspids og forsynet med pramme, der kunne trækkes gennem Vesteråen ind til Ribe.
Skibsbyggeri i og sejlads til Ribe beskrives i bilag ”Skibbroen i nyere tid” og bilag ”Tidsakse og autenticitet, Skibbroen”.
Forvaltningens vurdering
Skibe med køl og mast, som kræver en større vanddybde, kan hverken nu eller i fremtiden ville kunne besejle Vesteråen på grund af hensynet til kultursvampen og fredninger. I bedste
fald kan skibstyper, som illustrerer udviklingen i besejlingen af Ribe med sejlskibe etableres som kulisser.
Dette er ikke ønskeligt, hverken af hensyn til autenticitet eller drift.

Der kommer helt sikkert en god debat!

 

Tag en tur med Ribelundstien

Hvis du bevæger dig fra Tangevej ned bagerst på parkeringspladsen over for banegården (ofte fyldt med autocampere og turister, men ikke rejsende med Arriva), så finder du starten på Ribelundstien. Det er en fortræffelig sti på 2,2 kilometer, hvor du bla. kommer forbi minidyrehaven Ribelund med bla. æsler og geder, inden du når frem til udsigtstårnet med en fantastisk udsyn over Nipså. Det er er, at vildreservatet fra Dagmarbroen til Nipsvej giver mulighed for at se forskellige fuglearter og sort sol.
Du kan også nå frem til området via broen under Jernbanebroen, men den kan periodisk være vanskelig at passere.

Afsted på tur i den grønne…

… huske at beundre træerne og se gevækster, som kan havde eventyrfigurer gemt – kun synlige for fantasien…

… ved åløbet er der skøn udsigt mod Ribe Domkirke med en utrolig ro…

.. men så møder man to skrydende æsler, der venter på at komme på gåtur…

… husk at kikke ned på stierne, hvor der er mange frøer ….

…eller op i luften, hvor en skræmt fiskehejre flyver bort.

Nye oplevelser på hver tur – så husk den unikke sti: Ribelundstien