Tekst, Foto & Collager: Johnny Tauman
19. november 2023

Denne gang kommer vi vidt omkring, hvor der er fokus på både småt og STORT! Utroligt at grøde sejler forbi Ribe, hvad en butiksfacade kan gøre ved en gade og så lige to gravearbejder på Skibbroen og Plantagevej. Endelig er der lidt om pigefodbolden i Gredstedbro Boldklub.
GOD SØNDAG!

Nogle må, andre ….

Da RYK IND RIBE tirsdag omkring 13:30-tiden gik forbi Mølledammen, kom større klumper af grøde /sivplaner sejlende i strømrenden. Normalt når Esbjerg Kommune skærer i Ribe Østerå (Nips Å) opsamles grøden med spærring før jernbanebroen, så denne portion må komme fra eksempelvis Haderslev Kommune. Åsystemet afvander en megastort område.
Det var spændende, om grøden ville bevæge sig mod Midtmøllen eller Ydermøllen – og dermed give udfordringer ved disse stemmeværker, men den sejlede stille og roligt gennem den åbne frisluse. Mon grødeklumperne mødte laks eller andre fiskearter, som med begrænset forskel på overflade vandet før og efter stemmeværket gave optimale muligheder for næsten uhindret at svømme forbi?

Rimelig højvandstand i Vesteråen

 

Det pynter så længe …

Selvom der kun er tale om en midlertidig flytning, mens butikken på Nederdammen 39 bliver renoveret og moderniseret, så har det både skabt mere liv og pyntet på gadebilledet i Sct. Nicolaj Gade, at Thiele er flyttet ind i nummer 9. I mange år har der været tomme butikslokaler på stedet, som har været svære at udleje.
RYK IND RIBE viser her  en optagelse fra 11. marts 2022.

 

Det tager tid, masser af tid ….

Endelig er kloaksepareringen nået forbi pumpestationen på Skibbroen og frem til Stormflodsøjlen. Alle brosten ligger endnu i en bunke og er klar til at blive lagt på plads på strækningen fra Korsbrødregade til Fiskergade. – Men der er lang vej igen, fortæller en smilende medarbejder fra Drengsted Entreprenørfirma og tilføjer, mens regnen siler ned og Hovedengen allerede er ved at være oversvømmet: – Vi har lang veje endnu – nu skal vi fortsætte på en spændende strækningen frem mod Overdammen.

 

Og så skal fiberkabel i jorden ….

Beboerne langs Plantagevej – bag støjvæggen kan se til, at der nu kommer fiberledning på strækningen. Der er fjernet asfalt på strækningen, som netop har fået forstærket kanten ind mod parcellerne.

Tirsdag var der mange på arbejde langs Plantagevej – på vestsiden, hvor fiberkablet graves ned langs de nyligt plantede træer og buske.

Ser man nærmere på teleoptagelsen, så kunne man sagtens få den tanke: føreren har gravemaskinen har haft en forhøjet promille, sådan som udgravningen slanger sig. Der er imidlertid en naturlig forklaring. Der graves uden om de blå plastlåg, som viser, hvor vandtilslutningen til husene kan afbrydes.
Drejer man sig 280 grader, så kommer Arriva-togene “susende” forbi fire gange i timen.

 

Solid opbakning

Når Malene og Torben kalder til fodboldtræning i Kongeåhallen, kan de være sikre på, at pigerne dukker op – også selvom aldersspredningen er stor. – Ofte træner vi sammen med spillere fra både U12, U 14 og U17, fortæller Torben, der har været træner i mere end 7 år. Malene var tidligere selv aktiv fodboldspiller.
Klubben deltager med 3 hold i indendørsturneringer – og for at kunne yde det bedst mulige, er der træning to gange om ugen – onsdag og fredag.
Da RYK IND RIBE var forbi, var bla. følgende mødt op: Silke, Julie, Lea, Kirstine, Sofie, Malou og Naja.