Tekst, Foto og Collager: Johnny Tauman
19. marts 2023

Det var glædeligt, at flere læsere reflekterede på forrige Søndagskrydderen. Det betyder, at vi her kan tage fat på RETRO-artikler, hvor borgere fortæller autentiske beretninger. I løbet af ugen har en læser undret sig over, at “broen” ved Sønderport over Stampemølleåen skulle spærres med ½ vejbane – og sendte derfor et udklip. Nu er den sag også belyst.  Mange babyer er blevet fotograferet i marts konkurrencen om Ribe og omegns Sødeste Baby 2023 – og der er mulighed for flere optagelser. Endelig er der en ny “plads” ved P-Øst, hvor fremtiden ikke er kendt.

Retrobygning fra tiden med heste

Søndagskrydderen opfordrede forrige søndag læserne til at komme med bud på, hvad en specifik gavl gemmer af historiske minder. Tidligere købmand Poul Nygaard kunne kende bygningen, som ligger bag Matas-bygningen i Saltgade. – Her drev jeg supermarked i mange år, fortæller Poul, der anvendte den gamle bygning som lager for bla. toiletpapir mm.
Der er tale om en gammel staldbygning, der tilhørte Ny Højskolehjemmet. I dag ses endnu flere metalringe, hvor besøgende kunne binde deres heste.
RYK IND RIBE besøgte fredag Poul Nygaard, og her aftalte vi at genoplive og opkvalificere RETRO-artiklerne – og tage udgangspunkt i udviklingen af supermarkederne i Ribe. Disse artikler vil snarest blive bragt i en serie her på netavisen.

 

 

Markering på kort snyder

“Ting tager tid at lære” – så derfor kunne Søndagskrydderens skribent ikke svare, da en af de mange daglige læsere stillede sig undrende over et planlagt byggeri, som ved Damparken ville betyde kun et spor farbart i en periode. For hvor er Damparken?

Et besøg ved Ribe Byferie viser, at vejskiltet Damparken henviser til vejsystemet omkring feriehusene – og en læser fortæller, at det faktisk har været sådan siden december 2014. Hovedbygningen er stadig med adresse Damvej 34.

Hvorfor misforståelsen?

Misforståelsen opstår sikkert ved, at advarselstegnet i den gule markering er placeret på broen / ”Falck krydset” i Sønderportsgade – mellem Holmevej og Damvej.

Faktiske forhold

Billederne viser, hvor meget byggeriet ”fylder” og ikke mindst, hvor langt man er nået med byggeriet af de to nye bygninger.

Den ene skal huse administrationen med plads til personalefaciliteter, møderum, omklædning og lager.

Det andet hus får et stort fællesrum, der kan udlejes til arrangementer for resortets gæster.

 

31 babyer er fotograferet – plads til flere

31 forældre har været forbi Lasbo PhotoCare og blevet fotograferet til konkurrencen: Ribe og omegns Sødeste Baby 2023. Du kan stadig nå at bestille tid til gratis fotografering, hvor konkurrencens vinderfoto til en værdi på 1299,- går til det billede af små guldklumper i alderen 0-12 måneder, som får flest stemmer, lyder det fra  fotograf Minna Øbom Poulsen.
Konkurrencen løber fra 1. marts til 31. marts.
Der er stadig ledige tider. Der knipses mange billeder, hvis deltagertallet i 2022 skal tangeres. Her var der 56 babyer med i konkurrencen.
Fotocollagen består af nogle af babyerne fra 2023.

 

Hvad så nu?

Hvad skal der ske med det fritlagte område, hvor Brevdueforeningens klubhus på Rosen Allé lå placeret? Tilsyneladende skal der sås græs på jorden, men hvad med stabilgruset? Måske skal der opsættes bænke etc. til brug for bilister, der benytter P-Øst – eller? Svaret blæser i vinden.