Tekst & Foto: Johnny Tauman
10. juli 2024

Hvis Hovedengen skal blive tør og bæredygtig til Ribe Dyrskuet fredag d. 26. juli, så skal åsystemerne omkring Ribe reguleres hurtigst muligt – og vandstanden sænkes til “normal”.
Tirsdag eftermiddag var alle skodder fjernet i såvel Frislusen som Midtmøllen – og vandet fossede igennem så var det en lyst.


Mange turister nød at iagttage vandmasserne og forevige dem med mobilkamera – men et sted blev de imidlertid skuffede. Den store vandmølle ved Ydermøllen drejede ikke rundt!

Hvorfor mon? Det melder historien ikke noget om.

Bådejere ønsker at kunne sejle

RYK IND RIBE har talt med nogle bådejere, der som uglen har stor opmærksomhed på alt, hvad der rører sig omkring åen.
– Hvis det vi ser nu med vand på Hovedengen, bliver “normalen” i fremtiden også i sommermånederne, så er det at reparere den gamle Ringvejsbro helt hen i hegnet. Den megen vand betyder, at ingen både vil kunne gå under Ringbroen. Og lige nu er flere med småbåde låst, da de ikke kan komme under militærbroerne. Vi er mange, som har både liggende langs Hovedengen – og vi kan se hen til at skulle holde ferien et andet sted end planlagt! Mon ikke det hele havde set anderledes ud, hvis der havde været en politiker, der sejlede på åen. Det er simpelthen en katastrofe, at vi ikke får en oplukkelig bro, lyder den opsummerede snak.

Sejlskibe som kulisser

I et forvaltningsnotat om Skibe, sejlads, autencitet og klapbro kan man læse: – Skibe med køl og mast, som kræver en større vanddybde, kan hverken nu eller i fremtiden ville kunne besejle Vesteråen på grund af hensynet til kultursvampen og fredninger. I bedste fald kan skibstyper, som illustrerer udviklingen i besejlingen af Ribe med sejlskibe etableres som kulisser.

Rekreativ sejlads skal styrkes

Skibbroen anvendes i dag helt primært til rekreativ sejlads mellem Ribe og Kammerslusen i mindre både. Denne anvendelse er helt i overensstemmelse med arbejdet for at gøre Ribe til et stadig mere attraktivt besøgsmål og skal derfor styrkes.

 

Du kan gense Arealudviklingens notat her: maritim