Project Description

Tekst & Foto Johnny Tauman
26. juni 2020

Har du valgt at leje en bådplads langs Skibbroen, så må du kalkulere med, at der er lange perioder, hvor du ikke kan sejle på åen. Sådan har det været i mange år  – og 2020 er ingen undtagelse.

RYK IND RIBE har besøgt Lane og John ved bro nr. 56.
– Vi har selv fjernet noget af græsset og siv for at kunne komme frem til vores båd, fortæller Lane Berg Andreasen, der bor sammen med John Rasmussen i Høm og fortsætter: – I år er det kun blevet 1 ½ tur til Kammerlusen, idet vi konstant går i stå med grøde i skruen.

John vil mega gerne til slusen, men tør ikke sejle ud

John er Ribe-dreng og er opvokset på Jernkærvej med en skolegang på Bispegades Skole: – Som barn kunne vi sejle på åen hele året – og rutebådene var med til at sikre en nogenlunde stabil ”sejlrende”, men i dag er det ganske håbløst.

Miljøchefens forklaring

RYK IND RIBE har i den forbindelse kontaktet Esbjerg Kommune og fået følgende svar fra miljøchef Christina Egsvang Føns på spørgsmålet om grødeskæring, tidspunkt og omfang.
Christina skriver: – Det er en gammel aftale mellem Esbjerg Kommune og sejlklubben, at sejlklubben melder tilbage til kommunen, hvornår de ønsker grødeskæring inden for den periode, hvor vi er i området.
Esbjerg Kommune har også en aftale med Gert Mikkelsen, at vi foretager grødeskæring, så det mindst muligt generer ham dvs. før 1. august, så vi undgår, at der kommer en masse grøde ind i fiskeredskaberne, som der er flere af efter 1. august.

Grødeskæring efter Ribe Østerå

– Vi har derfor aftalt med Gert Mikkelsen og sejlklubbens formand Bent Christensen, at vi skærer i uge 27. Selve skæringen foregår i halen på skæringen i Ribe Østerå, og dvs. det bliver torsdag-fredag (2-3. juli). Der skæres i Ribe Havn fra Frislusen til Stampemølleåens udløb, og i selve Stampemølleåen, fortæller miljøchefen.
Sejlklubben vil gerne have en skæring nummer 2 så sent som muligt. Sejklubben har fået tilbudt en skæring i uge 30 (som er næste gang vi er i Østeråen). – Vi har aftalt, at hvis der ingen grøde er, så giver de besked.

Sådan skæres der

Der vil blive skåret langs bådene på begge sider af åen fra Frislusen til de sidste bådpladser. Skæringen er en erstatning for de skæringer bådfolket selv foretager med håndkraft.
Miljøchefen konkludere sit svar således: – Som vi kan forstå det, er det ikke sejlklubben, der har ytret nogen frustration om, hvornår der skæres. Det er ligesom de øvrige år aftalt med klubbens formand, hvornår der ønskes skåret. Formand Bent lægger datoerne ud på deres hjemmeside.

Hvordan kan Sejlklubben overse et behov?

RYK IND RIBE kan med afsæt i samtaler med flere bådejere undre sig over, at skæring i Ribe Østerå – hvor der ingen sejlads er – går forud for Ribe Vesterå. Og ikke mindst, at Sejlklubben ikke er i trit med medlemmernes ønsker og problemer. – Vi forstår simpelthen ikke, hvor formanden  er henne – skal han ikke varetage medlemmernes interesse, lyder det fra de frustrerede bådejere.

Sejlklubbens svar

RYK IND RIBE har forelagt kritikken for formand Bent Christensen, Ribe Sejlklub, der skriver følgende:
– Vedr. grøde i Ribe å, er bestyrelsen ikke blevet kontaktet af nogen medlemmer i Ribe Sejlklub, der har problemer med at sejle i Ribe å. Evt. problemer i Ribe Sejlklub løser vi internt og ikke gennem “pressen”.

 

– Nogen må lytte til os, lyder det fra John, som betaler dyr leje for at have en plads ved Hovedengen

Overvejede at flytte

Også Jørn Viborg og Annita Westergaard er kede af vilkårene i Ribe Vesterå: – Sæson 2019 var en skandale for os – og vi overvejede virkelig at flytte båden over på østkysten – politikere og embedsfolk kunne vi jo ikke råbe op, skriver Annitta Westergaard i en kommentar, der husker 20 minutters mareridts sejlads med grøde i skruen.

Jørn og Annitta har ofret større beløb på skrue og gear, men har stadig besvær med at sejle i åen. Har sendt fyldig beskrivelse til RYK IND RIBE med billederne herunder fra 1965 og 2017

Historiske minder

Annita og Jørn har til denne sæson investeret i en anden skrue og gear, som giver flere omdrejninger. Det giver lidt bedre sejlads, men ikke uden grøde problemer.
– Vi har været turen til slusen – og det er ikke kun i Skibbroen til Ringbroen, at det er helt galt – også på nogle få strækninger på anden side, burde der skæres, lyder det fra Jørn og Annita, der har medsendt disse to foto for at vise forskellen over tid.

 

Annonce