Project Description

Tekst  Hasse Jørgensen, arkivfoto Ryk Ind Ribe, fredag den 15. oktober.

Den nye sektorplan for park, skov og friluftsliv bliver ikke sendt i offentlig høring før der har været holdt borgermøder om planen i både Ribe og Bramming.

Sektorplanen indeholder mål, succeskriterier og principper for udvikling af de offentlige parker, grønne områder og for skoven. Planen tager også stilling til, hvordan friluftslivet kan styrkes til glæde for alle, der vil bruge tid udendørs.

Egentligt var der planlagt borgermøder i både Esbjerg, Ribe og Bramming om den nye sektorplan, der efterfølgende skal i offentlig høring.

Men på borgermødet i Esbjerg, der har været holdt, blev det oplyst, at borgermøderne i Ribe og Bramming ikke vil blive holdt før høringsfasen.

Det har givet en del utilfredshed, og i Ryk Ind Ribe har vi tidligere skrevet, at den beslutning var “en ommer”.

Udvalget for teknik og byggeri har netop drøftet sagen, og her er udvalget enig i, at der skal holdes borgermøder i Ribe og Bramming, inden planen sendes i offentlig høring.

⁃ Det forsinker processen en smule, men vi mener, det er vigtigt, at der holdes borgermøder i de to byer, inden sagen sendes i høring. Det tager lidt tid, men vi mener, det er vigtigt, at alle er tilfredse.

Hvordan er tidshorisonten?

⁃ Vi regner med at holde borgermøderne i foråret, hvorefter sektorplanen kan sendes i offentlig høring, oplyser formanden for udvalget for teknik og byggeri, Søren Heide Lambertsen (V).

Planen berører i øvrigt også udvalgene for plan og miljø samt kultur og fritid.

Annonce