Tekst Hasse Jørgensen, arkivfoto privat, lørdag den 16. september 2023

– Det er ikke for, at tingene kan ændres. Det skete er sket, men vi håber, at vi kan forhindre, at noget tilsvarende sker fremover. Vores børn skal gå på skolen til og med 9. klasse, og alle skal have det godt i skolen.

Det er baggrunden for, at ægteparret Sandra og Rene Jensen nu anker den afgørelse, Ansgar Skole Vadehav har udarbejdet på ægteparrets første klage. Anken går nu til Den Nationale Klageinstans for Mobning, der er en del af DCUM, Dansk Center for Undervisningsmiljø.

– Så må vi se, hvad den klageinstans siger.

Sandra og Rene Jensen fortæller, at skolen har givet ægteparret delvist ret i et par af punkterne i den oprindelige klage over skolen, men i en række andre punkter mener skolen, at forældreparret er forkert på den og har ikke givet klagerne ret.

Et af punkterne forældrene har fået ret i er, at en vejleder var inhabil, da vedkommende var medunderskriver på et læserindlæg, der roste skolen. I et andet tilfælde anerkender skolen, at der gik 13 dage, inden en handleplan var udarbejder. Det skal ske indenfor ti dage ifølge loven.

– Men det, at vi får delvist ret, viser, at der er sket fejl, og vi mener ikke, at kommunen har overholdt lovgivningen. Vi mener bl.a., at der skulle være en partshøring, som ikke har været der.  Og vi mener, at vores datter skulle inddrages. Det er hun ikke blevet, mener forældreparret.

Sagen er, at datteren i maj blev overfaldet af en dreng i klassen og blev tildelt flere slag i ansigt og på kroppen. En efterfølgende lægeundersøgelse viste, at pigen havde tre store buler i hovedet samt en hjernerystelse, og efter råd fra lægen, blev datteren holdt hjemme fra skole i en periode på grund af hjernerystelsen. Der blev indgivet politianmeldelse og politiet betegnede det som grov vold.

I første omgang betegnede skolen det som en hændelse, der var styr på.

Skolen og forældreparret er ikke enige om årsagen til, at pigen ikke kom i skole efter overfaldet, lige som Rene Jensen klager over, at datteren først fik undervisningsmateriale hjem efter tre henvendelser til skolen.

– Da det ikke er os, der har taget pigen ud af skolen, men da det er sket efter besked fra lægen, er det skolen, der har undervisningspligten, og som med det samme burde have sendt undervisningsmateriale hjem til os, siger Rene Jensen.

Datteren er igen begyndt i skolen og trives rigtig godt.

– Der er efter sommerferien absolut sket forbedringer. Klassen har fået et par virkeligt gode lærere, som vi føler, tager situationen alvorligt. De taler med eleverne, lytter til dem og forstår dem, så vores datter trives rigtig godt nu, lyder det fra Sandra og Rene Jensen.

Skoleleder Anita Kallesøe har tidligere overfor Ryk Ind Ribe sagt, at hun ikke kan kommentere konkrete enkeltsager, men at skolen overholder alle regler.