Tekst og foto Hasse Jørgensen, onsdag den 28. september 2022

Glæden er ikke til at tage fejl af. Da købet var en kendsgerning og råbet lød: ”Vi fik det” brød klapsalverne løs.

Stedet er Ribe Kunstmuseum, der som omtalt andet sted på Ryk Ind Ribe, har erhvervet to fornemme billeder af henholdsvis Agnes Slott-Møller og Kristian Zahrtmann. To billeder, der vil styrke og udvide museets samling.

Vi sidder på direktør Anne-Mette Villumsens kontor, for at overvære auktionen af adskillige kunstværker, der sælges på Bruun Rasmussens Aktioner i Bredgade i København – herunder de to for Ribe Kunstmuseum interessante billeder af Slott-Møller og Zahrtmann.

Det er mange penge, der bliver handlet for, og det er altid meget, meget spændende, om nu man kan få hammerslag på det ønskede, eller om man må lade andre købe varen.

Får besked om interessante ting

Men hvordan ved man på Ribe Kunstmuseum, når noget interessant kommer til salg?

– Vi har i dette tilfælde lavet en automatisk søgeagent hos Bruun Rasmussen, så vi får besked, når der er noget til salg af kunstnere, som vi kunne interessere os for. Når vi får beskeden, kan vi så vælge at tage til København og fysisk være til stedet i auktionssalen, eller vi kan, som i dette tilfælde, byde via telefonen. Vi bliver i de tilfælde ringet op af en medarbejder, og via denne medarbejder kan jeg byde og bestemme, hvor langt, jeg kan og vil gå, fortæller Anne-Mette Villumsen.

Hun fortæller videre, at når der kommer noget interessant til salg, kommer beskeden som regel omkring tre uger før selve auktionen, og så gælder det om at handle hurtigt.

– Jeg skal søge fonde om midler til køb af de ønskede kunstværker, og når der kun er tre uger til auktionen, skal det gå stærkt, for fondene skal også have tid til at behandle ansøgningen. Der skal ligge en virkelig god begrundelse for, hvorfor vi netop søger penge til det bestemte billede.

– Det er ikke sådan, at vi blot skal købe for at købe. Der skal virkelig være en god begrundelse for ønsket, for jeg skulle jo også gerne kunne komme tilbage til fonden en anden gang.

– Fondene giver penge øremærket til et bestemt kunstværk, men der kan også gives penge på den måde, at ønsker vi måske et par kunstværker, som tilfældet er i dag, kan der gives penge på den måde, at hvis det første kunstværk sælges under vurderingsprisen og derfor billigere end forventet, kan det overskydende beløb overføres til den næste handel.

Spændingen stiger

Ryk Ind Ribe fik lov til at være med på direktørens kontor og overvære handlen på nærmeste hold.

Selve auktionen live streames og på en stor skærm kan vi følge auktionen i Bredgade i København, hvor Jesper Bruun Rasmussen selv i første del af auktionen svinger auktionshammeren.

Museets første ønskede billede er nummer 7 i rækken, og det kommer derfor relativt hurtigt under hammeren. Før det sker, bliver Anne-Mette Villumsen ringet op af en af auktionshusets medarbejdere.

De to snakker lidt om auktionen, og det er tydeligt, at jo tættere, vi kommer på selve auktionen, jo mere stiger spændingen, og helt automatisk dæmper vi stemmeføringen indbyrdes, for vi skal også følge auktionen på skærmen.

Og så toner Agnes Slott-Møllers maleri frem, og det første bud lyder. Det viser sig at være fra Ribe Kunstmuseum, og mens auktionarius spejder ud i salen for at høre, om der er andre bud, stiger spændingen. Sekunderne synes lange, indtil hammerslaget falder og damen i telefonen meddeler, at museet fik billedet.

”Vi fik det”

Og så lød råbet ud på gangen: ”Vi fik det” og klapsalverne brød ud på trappeopgangen, for museets medarbejdere har også fulgt auktionen på 1. sal.

Næste ønskede værk var nummer 70, og det tog mere end en time at nå dertil. Spændingen blev ikke mindre mens vi fulgte auktionen, men også det billede blev erhvervet.

– Det er altid spændende, for man ved ikke, hvordan dagen bliver. Hvem sidder i salen og byder, hvem er i telefonerne, og hvordan er stemningen i det hele taget ved den pågældende auktion.

– Jeg ved, at jeg har en bestemt sum penge til rådighed, men man skal jo hele tiden tænke på, at oven i budsummen kommer salæret på 32 procent. Det skal hele tiden lægges til budsummen, og det nytter heller ikke, at jeg bliver så grebet af situationen, at jeg pludseligt byder for mere, end jeg har. For jeg kan ikke efterfølgende komme til fondene og sige: undskyld, men jeg blev så grebet, at det blev dyrere, så kan jeg få nogle flere penge, fortæller en glad direktør for kunstmuseet, der glæder sig til at få de to indkøbte værker til Ribe.