Tekst og foto: Renè Jørgensen
18. september 2023.

RYK IND RIBE kårer efterårets ildsjæl

I foråret tilfaldt titlen forårets ildsjæl Vagn Sørensen, ikke mindst for hans store arbejde i Ribe Fritidscenter gennem 41 år og medvirken til skabelsen af RIPLAY- Børnenes Ribe.

Stafetten er givet videre, og Vagn Sørensen har peget på Preben Fog Svendsen, formand for Tulipan-komitéen i 30 år.

– Preben har udvist en evne til, at tulipanfesten skal være en del af byen, og noget borgerne ikke kan undvære. Med sit engagement har han også været med til at styrke klublivet, da foreningerne er en del af tulipanfesten, hvor de yder en kæmpe indsats. I Ribe er det noget særligt med denne kultur om frivillighed, der er til gavn for os alle. Er man tilflytter til byen, og man oplever, hvad den særlige kultur om at stå sammen gør, så vælger mange at bosætte sig her, fortæller Vagn Sørensen.

Som tidligere omtalt i RYK IND RIBE stopper Preben som formand

I foråret 2024 er det Preben Fog Svendsen, der finder forårets ildsjæl, og dermed giver stafetten videre til en eller nogle, der gør en særlig indsats for andre.

Tre klubbers medlemmer deltager i afviklingen af tulipanfesten. Det er Ribe Bold Klub, Ribe Badminton Club og Ribe Håndbold Klub. Årets overskud blev på kr. 833.000 kroner – et tilfredsstillende resultat. Det er det tredje største overskud, som er kommet i hus til trods for øgede omkostninger, fortalte en tilfreds formand tidligere. Selv om der er fundet en ny formand, bliver Preben og støtter op om næste års tulipanfest.