Project Description

Tekst & Foto: Johnny Tauman
18. marts 2023

– Hvordan er vedligeholdelsen af jeres håndværktøjer – er træ- og metalhøvlene skarpe og klar til brug, eller står de blot til pynt på en lang række på hylden? RYK IND RIBEs medarbejder får stillet et spørgsmål, som nær får kaffen i den gale hals hos oldermand Preben Glud fra Ribe Træskibslaug. -Naturligvis er de slebet, så de kan skære en fantastisk spån, lyder det. Og så henter Preben en høvl, hvori der stadig sidder en hel spån. Jo, værktøjet er perfekt!

Stedet er værftet på Industrivej, hvor humøret altid er højt – og ikke mindst er der kaffe på kanden til de frivillige og gæster. Snakken går frem og tilbage om vilkår og nænsom vedligehold af træskibe, hvor Ribe Træskibslaug også har ansvaret for Johanne Dan.

10 års jubilæum på tirsdag

– På tirsdag har vi eksisteret i 10 år, fortæller Preben Glud, som kan glæde sig over masser af opgaver med træskibe på værftet. – Se nu fx jollen / prammen fra 1918. Den skal have den helt store tur – og heldigvis har vi her tidligere tømrer Ove Pedersen fra Gredstedbro.

Ove nyder timerne på værftet

– Jeg nyder virkelig at gå på værftet 3-4 gange om ugen – og skabe unikke reparationer med lærk og eg, siger en smilende pensionist, der i sin tid blev udlært hos Anders Andersen i Gredstedbro.

I dag gælder det udskiftningen af nogle elementer (red. Som sikkert har et fagudtryk) i stævnen på ”Tulle”. – Når jeg er ”færdig” med de nye dele, skal de ”godkendes” hos Preben – og her tjekkes med skarpt blik, kommer det fra Ove, der selv har haft båd til 2021.

“Karen af Mandø”

Snakken går – og falder da også lige på Karen af Mandø, som stadig ligger i Esbjerg.

– Vi glæder os til at få hende til Ribe Kammersluse med en kajplads på 20 meter.

 

Ribe Træskibslaugs historie

Ribe Træskibslaug blev etableret på den stiftende generalforsamling, den 21. marts 2013 i Ribe Sejlklubs klubhus. Ribe Træskibslaug er en interesseforening for ejere og andre med interesse i alle typer træbåde i Ribe området.

Laugets formål er at restaurere, nybygge, sejle og beskrive egnstypiske joller og sejlskibe af træ samt opbygge og bevare træskibsmiljøet i Ribe og formidle træskibenes kulturhistorie, deres egenskaber og deres fordele frem for de moderne bådtyper.

Træbåde bliver et mere og mere sjældent syn i vore farvande. Og da træbåde er en meget væsentlig del af vores maritime kulturarv synes vi, det er vigtigt at de få både, der er tilbage bevares for eftertiden. Ligeledes synes vi det er vigtigt at der bygges nye, så man også i fremtiden kan nyde synet og forskellighederne ved den slags både. For der er jo ikke to træbåde der er ens.

Det vores mål at hjælpe hinanden og andre med træbåde, hvis der er spørgsmål til hvordan en sådan båd vedligeholdes og behandles.

Træskibslauget har overtaget dagligt vedligehold af Johanne Dan, der ejes af Gammelt Præg – Ribe Bybevaring.

Der er masser af arbejde til tiden fremover på det tætpakkede værft

 

 

 

 

 

Annonce