Tekst: Hasse Jørgensen foto: Renè Jørgensen illustrationer: Uniqa
25. juni 2020.

Et imponerende projekt er netop blevet præsenteret for de kommunale politikere og offentligheden. For 11 millioner kroner vil en bred kreds af mennesker i Ribe repræsenterende bl.a. erhvervslivet, turismen, fritidslivet og andre områder etablere en aktivitets- og historiepark ved Ribe Fritidscenter. En park, hvor Ribe og områdets historie i bogstaveligste forstand kan leges ind i både store og små. Efter planen bliver der tale om et værested, der legemæssigt henvender sig til børn op til 13 år, men området bliver for alle mennesker – lige fra vugge til grav.

Planerne blev præsenteret på et pressemøde torsdag eftermiddag i Ribe Fritidscenter, og i mødet deltog bl.a. formand og næstformand i Ribe Fritidscenter, Carsten Lund og Vagn Sørensen, Claus Pedersen fra DanHostel, Ribe, og Peter Laursen fra fa. Ib Laursen Ribe.

Carsten Lund præsenterede planerne og understregede, at dette ikke er Ribe Fritidscenters planer, men det er en ide udsprunget fra Peter Laursen, der gerne ville gøre noget for børnene og de unge, så de har et sted at være. Og bag planerne står en meget bred kreds af mennesker, der hver på deres måde har bidraget med input.

Og som Peter Laursen selv sagde, så bliver det Europas største legeplads.

Placeringen

Det hele tænkes placeret på det område, der ligger mellem Ribe Fritidscenter og sandfanget samt den nyetablerede skaterbane. Her inddeles området i forskellige mindre afsnit, og det hele omgives af en løbebane og en spadseresti, hvor forældre og andre kan motionere eller spadsere, mens børnene leger. Der indrettes også et picnic-område, hvor hele familien kan opholde sig. Til undervisningsbrug indrettes der områder med bænke og små scener, hvor der kan opføres mindre forestillinger, eller hvor eventuelt en naturvejleder kan fortælle.

Legeområderne kommer bl.a. til at bestå af en kopi af Riberhus Slot, der forsynes med mange forskellige klatremuligheder og rutsjebaner. Også Stormflodssøjlen indgår i planerne, og det bliver ligeledes en søjle med mulighed for forskellige arrangementer og aktiviteter.

Der bliver et svingområde med karruseller, og Vadehavet får sit helt eget område, hvor man bl.a. ved svævebaner og gynger vil illustrere, hvor langt vadehavets fugle egentligt flyver på træk for at komme fra vinterens opholdssteder til sommerens ynglepladser.

Kan ses

Både Stormflodssøjlen og kopien af Riberhus Slot vil komme op i en højde af en halv snes meter, og det samme vil en kunstig bakke, der også forsynes med en masse legeredskaber. Der bliver således tale om en park, der vil kunne ses i området.

Desuden er det tanken, at der skal laves en 170 meter lang legeplads. Peter Laursen fortæller, at Europas længste legeplads er 168 meter beliggende i tyske Düsseldorf, og den vil initiativtagerne slå med et par meter.

– For, som Peter Laursen siger: -Det er altid godt markedsføringsmæssigt at have noget, der er størst.

Positive politikere

Projektet blev også torsdag aften rundsendt til samtlige byrådsmedlemmer, og flere – bl.a. borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) – har set det og erklæret sig meget positive.

Kommunen stiller jorden til rådighed for projektet, og initiativtagerne har allerede samlet op mod 2,5 millioner kroner ind af de 11 millioner, projektet anslås at ville koste. Det er udarbejdet af Uniqa Group, der blev valgt fremfor et andet selskab. Men Carsten Lund understreger, at de to projekter lå meget tæt på hinanden, og det var svært at vælge.

Han fortæller videre, at der lige efter sommerferien og frem til efterårsferien vil blive skrevet rundt til en række fonde om økonomisk støtte, og hvis alt går efter planerne, vil projektet blive sat i gang til foråret. Uniqa Group skal have fire måneder til at bygge projektet, så i bedste fald kan det stå klar til sommeren 2021.

– Det vil gavne hele området. Det vil gavne handelslivet, fordi det vil være med til at trække mennesker til Ribe, siger Claus Pedersen, der er medlem af handelsstandens bestyrelse.

Historien bag

Carsten Lund fortæller, at man tidligere har arbejdet med et aktivitetsområde, men at planerne blev droppet, indtil kommunen kom med planer om at lægge et streetområde bag Seminariehuset.

– Vi sagde til kommunen, at den placering kun ville give problemer med unge, der brugte stedet som samlingssted. Vi foreslog, at det blev placeret, hvor det nu ligger. Og da så Peter Laursen kom med planerne om et aktivitetsområde, fordi han mener, der mangler noget til børn unge, tog vi fat igen, siger Carsten Lund.

Ud over at være en legepark bliver det også en historisk park, hvor de besøgende ved hjælp af den moderne teknik og såkaldte QR-koder kan få fortællingen om Ribe og omegns historie.

Ifølge initiativtagerne kan man sagtens forestille sig, at familier besøgerne seværdighederne, og når børnene er trætte af det, besøger man aktivitets- og historieparken. Eller måske omvendt, hvor børnene gerne vil se Vadehavet in natura, når de først har set og hørt om det i parken.

I øvrigt er det meningen, at besøg i historie- og aktivitetsparken skal være gratis.

– Og vi håber, at projektet vil få bred opbakning i lokalområdet. Det er vigtigt, understreger initiativtagerne.

Du kan se en visualisering af hele projektet ved at klikke her.

Se videofilmen her.