Project Description

Månedens kunstværk, tekst og fotos Ribe Kunstmuseum, fredag den 14. januar 2022

J.A. Jerichau Panterjægeren, 1845-46, Gips, 230 cm, Erhvervet 1891

Som elev af Bertel Thorvaldsen mestrede billedhuggeren J.A. Jerichau (1816–1883) antikkens klassiske formsprog. På Ribe Kunstmuseum findes en version af hans internationale gennembrudsværk, Panterjægeren.

Skulpturen er med sin dynamiske positur en kontrast til Thorvaldsens skulpturer, der giver en fornemmelse af at være fordybet i egne tanker. Til trods for, at Panterjægeren i dag synes klassisk, er det et eksempel på de få gange, hvor Jerichau prøvede kræfter med en naturalistisk gengivelse af et motiv.

Jægeren har ingen rod i antik myte eller bibelhistorie – det, som vises, er kampen mellem menneske og dyr. Scenen er et fastfrosset øjeblik af den drabelige kamp, og det er ikke til at afgøre, hvilket udfald kampen får. Det er også svært at vurdere, hvem der er god, og hvem der er ond. Udgangs- og omdrejningspunktet for kampen er den lille panterunge, som jægeren har under armen.

Panterjægeren blev færdiggjort i Rom i 1845–1846 (originalmodellen er i dag gået tabt) og en marmorversion blev to år efter købt af fyrst Vasili Galitzin fra Skt. Petersborg. Tre andre marmorversioner blev siden bestilt af baron C. Hambro i London (skulpturen fik guldmedalje på den første verdensudstilling i London 1851), Sir Francis Goldsmith og grev Moltke Hvitfeldt. I 1873 blev en bronzeudgave bestilt af brygger Carl Jacobsen til Christiansborg Slot. Den findes nu på Statens Museum for Kunst.

I Jerichaus skitsebøger fra 1845–46, som i dag findes på Ny Carlsberg Glyptotek, ses en tegning af en mand kæmpende mod en panter, og han udførte også  brændtlersfigur, hvor et lignende stillingsmotiv kan ses. På den måde har Jerichau arbejdet indgående med sit motiv.

Panterjægeren er bragt til Ribe Kunstmuseum af billedhuggeren Rasmus Secher Malthe, som arrangerede museets første udstilling i 1891. Han skænkede efterfølgende eksemplaret og 24 andre gipsafstøbninger til museet, og Panterjægeren er derfor et af de værker, der startede Ribe Samlingen.

 

 

Annonce