Tekst Hasse Jørgensen, foto privat, onsdag den 15. maj 2024

Ribe Kunstforening, der er en af områdets helt store foreninger med over 500 medlemmer, har fået ny formand. Lars Bollerslev havde meddelt, at han ikke ønskede at fortsætte på posten. Efter en enig indstilling fra bestyrelsen blev Susanne Fricke valgt som nyt bestyrelsesmedlem. Efterfølgende blev hun på et konstituerende møde valgt som formand.

Kamma Marthinsen fortsætter som næstformand, og de øvrige bestyrelsesmedlemmer fortsætter med deres tidligere tillidsposter.

Susanne Fricke bor i Ribe og har været medlem af kunstforeningen i mange år. Hun er i dag pensionist og har tidligere været leder af VUC i Ribe.

– Jeg synes, det er stort at blive vist den tillid, det er at komme med i Ribe Kunstforenings bestyrelse. Det er en veldrevet og aktiv forening, som jeg glæder mig til at arbejde for og være med til forsat at udvikle til gavn selvfølgelig for kunstmuseet og ikke mindst medlemmerne, siger Susanne Fricke.

Ribe Kunstforening er støtteforening for Ribe Kunstmuseum.

Museets direktør, Anne-Mette Villumsen, siger: – Jeg vil gerne takke Lars Bollerslev for det gode samarbejde med Ribe Kunstforening. Jeg byder Susanne Fricke velkommen som ny formand og ser frem til et fortsat godt samarbejde med hende og resten af bestyrelsen.

Omkring 80 af de godt 500 medlemmer deltog i generalforsamlingen, hvor Lars Bollerslev aflagde en beretning, der vidnede om et endog meget aktivt år med adskillige kulturture, foredrag og besøg på gallerier.