Project Description

Tekst og foto: Renè Jørgensen
22. juni 2021.

Ribe har fået sin Kultur og Fritidsforening

Initiativtagerne til oprettelsen af den nye forening, Nini Oken og Vivi Lindblad, bød velkommen til de 35 fremmødte. Efter lidt ”ping pong” med de tidligere initiativtager til et borgerhus, Bente Jensen og Herdis Skjødt, der i øvrigt heller ikke stemte for oprettelse af en forening, kunne de to initiativtagere gennemgå vedtægterne for den nye forening.

Nini Oken redegjorde for planerne. Først rettede hun en tak til Bente Jensen og Herdis Skjødt for deres store arbejde for at få et aktivitetshus på SeminarieHuset, hvilket desværre ikke lykkedes. Derfor er en ny initiativgruppe gået i gang med et nyt forsøg forankret som en forening. Det er nok også det mest realistiske, hvis et samlingssted skal oprettes. Snakken faldt hurtigt på de gode lokaler, man tidligere havde rådet over på Bispegade skole, men som i dag er ombygget til boliger.

– Vi blev lovet at få et andet sted, kom Nini Oken ind på i talen, men der skete bare ikke noget. Vi kunne ikke få noget, der var vores eget, havde Ribe Quilterne givet udtryk for. Fra alle sider oplevede man modstand fra kommunes side, lød det videre fra Nini Oken, før hun besvarede spørgsmål fra de fremmødte.

Ved en workshop i 2019 på SeminarieHuset blev der samlet underskrifter ind og sammenlagt med mødet i dag, er de startskuddet til en Kultur og Fritidsforening.

Mødet i SeminarieHuset startede kl. 14.00 og kl. 15.30 var der stiftet en forening. Nu skal der arbejdes videre på at få valgt en bestyrelse. Det vil ske efter sommerferien, men mødet i dag kunne udpege de første tre medlemmer af bestyrelsen: Nini Oken, Vivi Lindblad og Annie Hunderup.

Kontingentet blev fastsat til kr. 200.

Alle, der er interesseret i at blive medlem, kan sende en mail til Nini Oken på nok@esbjerg.dk 

De to initiativtagere. Fra venstre Vivi Lindblad og Nini Oken

Der var mange spørgsmål til initiativtagerne og flere af de fremmødte repræsenterede foreninger der gerne ville høre om initiativet.

 

Annonce