Tekst Hasse Jørgensen, arkivfoto Ove Detlevsen, onsdag den 23. november 2022

Ribe Fjernvarme har siden foråret 2022 arbejdet målrettet på at tilbyde fjernvarme til flere områder i og omkring Ribe. Nu begynder brikkerne at falde på plads, og mange vil kunne få fjernvarme i 2023 og 2024, oplyser fjernvarmeværket på dets hjemmeside.

– Vi har meget stor respekt for den økonomiske virkelighed, som mange lever i, når deres bolig eller virksomhed er opvarmet med naturgas, el og træpiller. Vi har igennem en lang periode arbejdet intens med at få nødvendig lokal opbakning, de nødvendige godkendelser fra myndighederne og ikke mindst få indhentet tilbud på gravearbejdet m.v., oplyser formand for Ribe Fjernvarme, Henrik Holst.

Gravemaskinerne er på vej

Derfor er glæden også stor hos driftsleder Richard Boisen og teamet, for flere af projekterne kan snart sættes i gang, og så kan Ribe Fjernvarme med større sikkerhed oplyse, hvornår de enkelte områder kan tilsluttes.

På nuværende tidspunkt er gravearbejdet ved Obbekærvej startet, hvilket er grunden til, at en mindre del af Nørremarksstien er lukket i en kortere periode. Forbrugerne forventes at kunne kobles på i starten af 2023.

I forhold til de øvrige konverteringsprojekter er fjernvarmeværket meget tættere på realisering af disse, men det er desværre endnu for tidligt at oplyse endelig tilslutningstidspunkter, men ambitionen og håb er, at alle er koblet på i sommeren 2024.

– I bestyrelsen er vi meget opmærksomme på, at materialer, maskiner og faglært arbejdskraft er knappe ressourcer, som der er rift om – og herudover er renten steget siden foråret. Vi tror på, at projekterne balancerer økonomisk, hvilket er et krav fra Energistyrelsen. Når det er sagt, så har vi ikke modtaget de endelig tilbud og en yderligere stigende rente på konverteringsopgaverne kan rykke negativ ved beregningen, men i det tilfælde, kommer vi tilbage med et alternativ, fortæller Henrik Holst.

Dialogmøde

Energi er i dag et samtaleemne over aftensbordet, og Ribe Fjernvarme vil derfor gerne invitere til et dialogmøde mandag den 5. december kl. 19.00 i Ribe Fritidscenter.

Dialogmødet er opdelt i 2 halvlege: 1. halvleg med status på Ribe Fjernvarme og fremadrettet strategi såsom hvilket brændsler mv. værket bruger, og 2. halvleg med gennemgang af udvidelsesprojekterne.

– Det er en test, om der er opbakning et sådan dialogmøde – og det må gerne overstige antallet af deltagere på vores generalforsamling, siger Henrik Holst med et glimt i øjet.​

Tilmelding til dialogmødet kan ske på varmeværkets hjemmeside ved at klikke her

Aktuel status på projekterne

Som tingene er nu, ser den aktuelle status for de forskellige projekter således ud:

Obbekærvej (Øst) og Kurveholmen

Projektet er igangsat og gravearbejdet er godt i gang. De første husstande bliver tilsluttet i begyndelsen af 2023.

Øster Vedsted

Esbjerg Kommune har godkendt projektet, og der er modtaget tilskud fra Fjernvarmepuljen. Projektet bliver udbudt i licitation indenfor de kommende uger, hvorefter man ved, om økonomien i projektet holder. Håbet er fortsat, at projektet kan startes i løbet af 2023.

Egebæk-Hviding

Der er nu tilstrækkelig tilslutning i området, og varmeværket igangsætter nu arbejdet med at få godkendelse af projektet hos myndighederne. Når den er på plads, søges der tilskud fra Fjernvarmepuljen, hvorefter projektet udbydes i licitation. Håbet er, at projektet kan igangsættes i direkte forlængelse af projektet i Øster Vedsted.

Jernkærvej, Lundgaardsvej, Plantagevej, Obbekærvej (vest)

Der er nu tilstrækkelig tilslutning til projektet, og myndighedsgodkendelsen er netop kommet. Nu afventer bestyrelsen tilskud fra Fjernvarmepuljen. Herefter skal projektet udbydes i licitation. Håbet er, at projektet kan igangsættes i løbet af 2023.

Industrien

Der igangsættes nu en nærmere undersøgelse af opbakningen til fjernvarme i Industrien med opbakning fra Esbjerg Kommune. Forhåbentlig kan det i løbet af de næste par måneder afklares, om der er basis for et fjernvarmeprojekt.

Gredstedbro

Der er en flot opbakning til fjernvarmen i Gredstedbro. Der en tæt dialog mellem Din Forsyning Lokalvarme og Ribe Fjernvarme om at finde den allerbedste løsning til Gredstedbro. Det er endnu ikke afklaret, hvem der skal levere fjernvarme til området.

Andre områder, herunder Vester Vedsted

De mange projekter er et stort arbejde for Ribe Fjernvarme, og man er fuld fokuseret på at komme i mål med ovennævnte projekter.

Bestyrelsen har god dialog med en borgergruppe i Vester Vedsted om en løsning, men det kræver en meget høj tilslutningsprocent, og det undersøges nu nærmere. Øvrige potentielle områder vil først blive undersøgt tidligst i 2024.

Henrik Holst forklarer: – Vi har en ambition om at hjælpe flest mulige, men vi bliver nødt til at prioriterer arbejdet, da vi ikke har ressourcer til mere på fjernvarmeværket i Ribe.