Tekst: Claus Christiansen, Ribe Dyrskue
Illustrationer fra Torben Hestehaves samling af postkort
9. juli 2023

(Artikel tre af tre)

Med 157 år på bagen har Ribe Dyrskue eksisteret sideløbende med mange historiske begivenheder. Skuet er født lige efter Krigen i 1864 og vi vil i det følgende se nærmere på dyrskuet
i tiden omkring 1. verdenskrig.

Det store Ungskue i 1912 set fra Skibbroen. I baggrunden har man genopstillet en letvægts-kopi af den gamle byport – oprindelig fra Domkirkens genindvielse i 1904

Årene op til krigen

I 1912 afholdes et stort anlagt Ungskue i Ribe, hvor der hovedsagelig fremvises unge dyr på under 3 år. Der arrangeres udflugter for de mange fremmede gæster til digeanlægget og Kammerslusen, og der arrangeres særtog helt fra Skjern.
Året inden 1. verdenskrig bryder ud, når man i 1913 at fejre Landboforeningens 50 års jubilæum på behørig vis. Dyrskuet afvikles med storstilet festlighed og mange indbudte gæster. Samtidig med dyrskuet afholdes et stats-dyrskue for hingste og et skue for tyre over 2 dage i slutningen af juli.
Det hele forløber godt og det bliver en værdig fødselsdagsfest for foreningen.

Ribe Dyrskue i krigstiden

Første verdenskrig fra 1914 til 1918 lægger en dæmper på dyrskuet i Ribe. Der afholdes stadig dyrskue, men der bliver ingen optog med musik i gaderne, dans på Hovedengen eller fyrværkeri som afslutning på dyrskuet. Der er også en række forlystelser på pladsen som aflyses.
Det gælder bl.a. skydeteltet og den såkaldte ‘kraftprøve’, hvor man slår med hammer på en affjedret blok. Det bestemmes også at alle aktiviteter skal slutte kl. 20.00.
Krigen får også betydning for forbindelsen til medlemmerne syd for grænsen. Siden det første skue i 1865 har de mange besøgende sønderjyder været en vigtig del af skuet. Mens krigen står på, er kontakten sydpå dog helt afbrudt.

Ribe Dyrskue på Hovedengen med udstilling af Alfa Laval malkemaskiner, ukendt årstal

Ribe Dyrskue vender stærkt tilbage

Efter krigen vender Ungskuet tilbage i 1919. Skuet forløber over 2 dage med indkvartering af tilrejsende på byens skoler, bro over åen og folkefest på Slotsbanken, samt dyrskue-frokost på
Hotel Dagmar. De kommende år afholdes dyrskuet på almindelig vis.
I 1923 er Ribe Dyrskue igen udvidet til et fællesskue med stats-dyrskue for hingste. Igen forløber skuet over 2 dage og begge aftener med dans fra kl. 18 på både Industriforeningen, Afholdshotellet, Plantagepavillonen og på Klubbens Hotel, hvor festmiddagen også afholdes den første aften.
Ribe Dyrskue er tilbage i fulde omdrejninger og sætter gang i hele byen.
Kilde: Ribe og omegns Landboforening – 1863-1963 af Aage Buchreitz.

En stor tak til Claus Christiansen, Ribe Dyrskue, for tre interessante historiske fortællinger. Artiklerne er på netavisen arkiveret under rubrikken: Retro