Project Description

Tekst & Foto: Johnny Tauman
14. september 2021

Fra toppen af Borgertårnet åbenbarer den righoldige kulturarv sig i alle verdenshjørner. De mange røde tegltage med gule, røde og hvide bindingsværkshuse samler den indre by, hvor kun de gamle skolebygninger i Bispegade – Borgerskolen fra 1854 – fanger blikket med sine store skifertage. Fredede bygninger som Det gamle Rådhus er vedligeholdt efter de bedste forskrifter – og det samme sker nu for Sct. Catharinæ Kirke, som få udskiftet fuger på østgavlen.

Bevaringsdeklaration

For de ca. 550 ejendomme i Ribes indre by, er der tinglyst en bevaringsdeklaration, som betyder at ejendommens udseende ikke må ændres uden forudgående tilladelse fra Esbjerg Kommune.
Det var Ribe Byråd, der fik gennemført denne tinglysning den 16. april 1963, fordi rådet ønsker at være med til at bevare bykernens historiske og smukke helhedspræg.

Bestemmelserne betyder ikke, at der ikke må foretages ændringer af nogen art. Byrådet ser gerne ændringer/forbedringer, og også gerne nybyggeri. Naturligvis kræver almindelig vedligeholdelse ikke tilladelse. Ser man ud over bykerne fra Ribe Bykerne, er det helt tydeligt, at borgerne har fulgt anvisninger i forhold til tage. Langt de fleste steder er der anvendt Gl. dansk Vingetegl – røde tegltage. Enkelte huse er belagt med naturskifer.

Facadetinglysning

Ribe byråd tinglyste dengang i 1963 følgende på alle ejendomme i den gamle bykerne: “Kommunalbestyrelsen kan forlange, at en bebyggelses ydre fremtræden bevares i samme skikkelse, i hvilken den forefindes, således at ændringer af disse forhold kun må udføres med kommunalbestyrelsens forudgående godkendelse”.

Bygninger fredet efter Bygningsfredningsloven

– Hvis din ejendom er statsfredet i henhold til Bygningsfredningsloven, skal Kulturarvsstyrelsen godkende enhver ombygning, såvel udvendigt som indvendigt, hvis den går ud over almindelig vedligeholdelse. Ansøgning til styrelsen vedrørende ombygning kan med fordel fremsendes via kommunen, idet fredede bygninger også er omfattet af de tinglyste facadebestemmelser.
Vejledning kan rekvireres ved Esbjerg Kommune.

Kulturarvsstyrelsens adresse er:
H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V. Telefon: 33745100, mail: post@kulturarv.dk

Esbjerg Kommunes bevaringsvejledninger

Esbjerg Kommunes afdeling Byplan administrerer sager om bygningsændringer efter følgende bevaringsvejledninger:

Gode råd om gamle huse – tryk HER: Gode råd om gamle huse:

Gode råd om butiksfacader – tryk HER: Gode råd om butiksfacader

Håndbog for bygningsdetaljer (eksempelsamling) – tryk HER: Facader Ribe Bykerne

Men glemte man Mølledammen

Landets ældste by er hvert år udflugtsmål for tusindvis af turister. Mange tager de 248 trin op i Borgertårnet og får glæde af et forudsigende Ribe Byråd medrespekt for arkitektur. Havde man da bare fået vedtaget en samlet bevarende plan for vandløbene og Mølledammen – og ikke mindst de tre sluseanlæg, som er et centralt element i byens historiske DNA.

PS! Der skal tages forbehold for nogle af kontaktoplysningerne i de tre publikationer. Spørgsmål kan rettes til Esbjerg Kommune.

Annonce