Tekst & Foto: Johnny Tauman      Dronefoto: Vejdirektoratet
15. maj 2024

Vejdirektoratet har udsendt følgende pressemeddelelse om arbejdet på Ringvejsbroen: Tirsdag den 21. maj går Vejdirektoratets entreprenør i gang med renovering af broen, som fører rute 11 over Ribe Å. I første omgang bliver trafikken flyttet over på en midlertidig militærbro, som er blevet monteret hen over vinteren, og umiddelbart derefter går selve broarbejdet i gang.

Det skal laves

Broen over Ribe Å på Ringvejen, rute 11, skal igennem en større renovering, hvor der skal ny fugtisolering på brodækket, nyt autoværn, nye kantbjælker og til sidst ny asfalt. Renoveringsarbejdet vil stå på til midten af september.
Ud over at levetidsforlænge broen sikrer renoveringen broens bæreevne til fremtidens forventede trafik og til opklassificering af tungvognsvejnettet og erhvervslivets transporter generelt i Esbjerg Kommune.

Trafikken flytter over på militærbro

For at sikre den bedste trafikafvikling og sikkerheden for vejarbejderne på stedet bliver trafikken flyttet over på midlertidige broer. De midlertidige broer blev bygget i løbet af januar og februar i år, og det stod Forsvarets Ingeniørregiment for.
Militærbroen kommer fra Ingeniørregimentet ved Skive Kaserne, og med opgaven i Ribe fik ingeniørtropperne blandt andet trænet at bygge midlertidige broer.

– Ved at have en alternativ bro kan arbejdet udføres hurtigere og med så få trafikgener som muligt, idet trafikken i hele renoveringsperioden kan opretholdes på strækningen i begge retninger. Samtidig får vores entreprenør også mere plads til selve brorenoveringen og større sikkerhed, fordi de ikke skal arbejde tæt på trafikken,” siger Inge Birkegaard Damsgaard, projektleder i Vejdirektoratet.

Hastighedsgrænsen over den midlertidige bro bliver 50 km/t.

Naturen kommer tilbage

Området bliver ryddet efter endt brorenovering. Den midlertidige vej, spunsvæggene og den midlertidige bro bliver fjernet i efteråret – og eventuelt  foråret 2025. Det afhænger af, hvor vådt området bliver i efteråret.
Derefter bør det grønne hurtigt være tilbage og sporene af den midlertidige løsning er væk.

Det er Ommen A/S fra Rødekro, der er entreprenør på opgaven.