Tekst Hasse Jørgensen, foto Esbjerg Kommune, mandag den 20. november 2023

32 kulturarrangementer fordelt rundt i hele kommunen. Så meget kulturliv er der kommet ud af Kulturpuljerne i Esbjerg Kommune i år, hvor 658.000 kr. har bidraget til oplevelser lige fra koncerter, filmforevisninger og litteraturfester til teater, ferniseringer og højskoledage.

Kulturen er sprællevende i Esbjerg Kommune. Det viser den store interesse for Kulturpuljerne, der har rod i Kultur & Fritidsudvalget og i år har givet liv til 32 forskellige arrangementer rundt i kommunen. De kulturelle ildsjæle er nemlig i fuld vigør, og Kulturpuljerne har samlet fået 42 ansøgninger fra 36 foreninger og seks privatpersoner. Ud af dem har 32 arrangementer fået en økonomisk håndsrækning, og der er samlet delt 658.000 kr. ud. Ti ansøgere har fået afslag, fordi arrangementerne ikke levede op til Kulturpuljernes krav om fx at være offentligt tilgængelige.

Støtte til kulturelle græsrødder

Kulturpuljerne er en samling af tre puljer, der uddeles til forskellige typer af arrangementer. Formålet er at støtte de kulturelle græsrødder og vækstlaget i at skabe oplevelser i kulturens verden for kommunens borgere. I år er der fra puljerne givet beløb fra omkring 3000 kr. og op til 80.000 kr. til vidt forskellige arrangementer. Der har været flest musikalske arrangementer i form af koncerter, men også initiativer som ølfestival, scenekunst, brætspil for unge og halloween-fester er blevet tilgodeset. Geografisk spreder arrangementerne sig rundt i hele kommunen.

Kulturpuljer anerkender de gode ideer

Kultur & Fritidsudvalget har netop fået en status på årets fordeling, og for i år er puljen tømt, men formanden for Kultur & Fritidsudvalget, Jakob Lose (V), ser frem til, at Kulturpuljerne igen til næste år vil bakke op om de mange gode kulturtiltag.

– Vi er heldige at have en masse ildsjæle, der brænder for kulturen her i kommunen, og jeg er glad for, at vi med Kulturpuljerne kan anerkende og støtte deres gode ideer og aktiviteter. Fordelingen i 2023 viser stor virketrang og alsidighed i kulturlivet, og de mange forskellige arrangementer kommer borgerne til gode. Jeg glæder mig til at se, hvad foreninger og borgere byder ind med til næste år, for energien i græsrødderne er i høj grad med til at give liv til Esbjerg Kommunes satsning på oplevelser og kultur, siger Jakob Lose.

Læs mere om Kulturpuljerne i Esbjerg Kommune her.