Tekst, Collage og Foto: Johnny Tauman
25. maj 2023

(Artikel III af III)

– I Grønnegade kan kultursvampen sætte sig op til 3,6 m, hvis den brænder helt sammen. Og det skal vi helst undgå, sagde overinspektør Morten Søvsø bla. i sit korte oplæg på borgermødet – og det trak naturligvis mange af de fremmødte over til stationen: Kultursvampen og dens betydning for Ribe.

Drøftelserne her blev ledet stor faglig indsigt og viden – og forslagene til udviklingsplanen fik gode bud, men også flere ønsker om, at få gang i målinger af kultursvampen genoptaget STRAKS.

Klimakonsulent Bodil Ankjær Nielsen ud fra overskriften: – Vandet kommer – oppefra, nedefra og fra siden. Ved den station gik bølgerne og meningsudvekslingerne fra tid til anden højt. Ikke mindst fra oplysningen om, at – Stormfloder bliver voldsommere, og hvor statistikken taler om stormfloder i dag taler om hvert 20 år, så vil det i fremtiden være hvert 3 år.


En række deltagere ønsker en hurtigere og mere effektiv tilgang til at handle frem for at overveje – her tænkes specifik på udfærdigelsen af en Klima-og risikostyringsplan for Ribe.
Der er udarbejdet nye oversvømmelseskort for kommunen som bygger på dynamiske kort – men de er ikke blevet frigivet endnu. RYK IND RIBE ser med forventning frem til præsentationen heraf.

Civilingeniør Jakob Top Jørgensen med stationen Kultursvamp, grundvand og vandløb havde (igen – som på Konferencen) godt tag i publikum med nogle herlige dialoger med en faglig svær hydrologisk vinkel.

Da vandsystemet i og omkring Ribe hænger sammen er det nødvendigt at inddrage hele Ribe Kog i betragtningerne, og det gælder både på den korte og den lange bane.
Jakob er opmærksom på grundvandet samt behovet for at analysere vandmængderne, der løber gennem de enkelte vandløbsgrene i åsystemet.

Landskabsarkitekt Steen Gelsing deltog i flere debatter og drøftelser.

Hans faglige område var ikke tilstrækkelig til en arbejdsstation – men Skibbroen og dens fremtidige form og udfordringer med nye bygninger etc. vil helt naturligt have behov for input fra landskabsarkitekten.

Det videre forløb

Efter godt fem kvarters snak og drøftelser fortalte direktøren for Teknik & Miljø, Henrik Studsgaard, om det videre forløb – og den foreløbige tidsplan.

– Vi skal bevare det historiske Ribe og have styr på vandet. Det sidste kan løses – og flere forslag ligger på bordet: holde Kammerslusen mere lukket, tilført nye sluseporte og / eller genslynge Ribe Vesterå. De forskellige muligheder vil blive undersøgt – og tidsplanen efter dagens borgermøde vil se således ud: Efter sommerferien vil et bearbejdet forslag til vision komme til politisk behandling – og herfra kan der arbejdes videre med en udviklingsplan for Skibbroen og Det maritime Ribe.
Seniorrådgiver Johan Bramsen, Granville forventer, at der vil komme nyt ved udgangen af 2023 eller først i 2024.

Uddrag af post-it

Alle havde mulighed for at skrive idéer med signatur på post-it.

  • Ny kultursvamp undersøgelse
  • Hvorfor står der hydrologisk i visionen?
  • Kan man fylde svampen? Ligesom man fylder andre boringer?
  • Sætte analyse arbejde i gang mht. beslutninger for vand, by, flora & fauna
  • Beslutninger som også gavner kultursvampen
  • Arbejde med vandparkering og forsinkelser i systemet
  • Eksisterende viden fra de sidste 100 år skal tilgå arbejdsgruppen