Project Description

Tekst og foto Hasse Jørgensen, tirsdag den 11. august

En pragmatisk løsning sikrer nu, at der allerede i denne sæson kan komme sejlads med udlejningskanoer fra Kammerslusen til Ribe og omvendt.

Det er byrådets udvalg for teknik- og byggeri, der er gået konstruktivt ind i sagen og dermed skaber en løsning.

Forhistorien er den, at forpagterne af Restauration Kammerslusen, Tinne Rieck og Niels Toft, fik den ide at udleje kanoer til turister og andet godtfolk til  sejlads på åen. De anskaffede nogle kanoer, men reglerne er restriktive på det område. Der er givet 15 licenser til kanosejlads på å-systemet i det gamle Ribe Amt, og de licenser udløber først i løbet af efteråret.

Esbjerg Kommunes udvalg for teknik og byggeri er derefter gået ind i sagen.

Formanden, Søren Heide Lambertsen (V) fortæller, at et enigt udvalg er enig i, at det er helt forkert, at der ikke kan sejle nogle kanoer på åen, når enhver privat person kan sejle med motorbåde, kanoer og andre både uden regler.

Også det socialdemokratiske medlem af udvalget, Mussa Utto, har været stærkt involveret i sagen og arbejdet for tilladelsen.

– Der sker nu det, fortæller Søren Heide Lambertsen, at vores turistchef tager en kontakt med forpagterne af Kammerslusen og ejerne af Kongeå Camping, som har tilladelse til kanosejlads, men ikke udnytter den.  Vi vil prøve at få nogle af de ubrugte tilladelser ført over til Kammerslusen. Kan det ikke lade sig gøre, har vi i et enigt udvalg besluttet, at hvis forpagterne af Restauration Kammerslusen sætter deres kanoer i vandet, vil vi i Esbjerg Kommune ikke gøre indsigelser.

– Vi vil til gengæld have antallet af licenser til kanosejlads på å-systemet udvidet med virkning fra næste år. For hvem siger, at de 15 licenser, der er udstedt nu, er det rigtige antal. Det vil vi forhandle med de øvrige berørte kommuner om, siger Søren Heide Lambertsen.

På Restauration Kammerslusen modtager Niels Toft beskeden med stor glæde: – Det er fantastisk, at det kan lade sig gøre. Vi vil omgående begynde at gøre kanoerne klar.

Annonce