Politisk er næsten alt klart til en sikring af rundkørsel

/Politisk er næsten alt klart til en sikring af rundkørsel

Annonce

Politisk er næsten alt klart til en sikring af rundkørsel 2018-11-12T17:00:17+00:00

Project Description

Tekst og foto Hasse Jørgensen, mandag den 12. november

Politisk er stort set alt nu klar til, at rundkørslen ved Obbekærvej-Nørremarksvej kan bygges om og dermed gøres mere sikker ikke mindst for de svage trafikanter, her specielt cyklisterne.

Udvalget for byggeri og teknik har godkendt planerne, og det samme har byrådets økonomiudvalg nu gjort. Tilbage står, at byrådet også lige skal nikke ja, og med de to godkendelser, der er i hus, må det betragtes som værende en formssag.

Planerne er, at cykelstien i rundkørslen skal separeres fra selve rundkørslen, og det vil kræve, at de fire lodsejere, der har ejendomme op til banen samt Bane Danmark hver især skal afgive mindre jordarealer til projektet. Det drejer sig for den enkelte om mellem 11 og knapt 40 kvadratmeter.

Det satser kommunen på kan ske ad frivillighedens vej, men skulle det ikke være tilfældet, skal der ske en ekspropriation. Her er formand for teknik og byggeri, Søren Heide Lambertsen (S) og næstformanden Henning Ravn (V) valgt til at være kommunens repræsentanter.

Det ventes, at forhandlingerne om jordafståelsen bliver indledt lige så snart, byrådet formentligt på sit næste møde har sagt ja til projektet.

Det bunder i, at der indenfor de sidste fem år er sket otte uheld i krydset, hvoraf de seks har været med cyklister indblandet.

 

Annonce