Project Description

Tekst og foto Hasse Jørgensen, torsdag den 15. april

Planerne om at opføre tre ejendomme til boligformål på den gamle apotekergrund i Tvedgade kommer nu et skridt nærmere en realisering.

Det sker i og med, at byrådets udvalg for plan og miljø på sit næste møde mandag skal behandle et forslag om at annullere den gamle lokalplan for området samt vedtage en ny, der gør projektet muligt.

Ud over at omhandle den grund, som apoteket lå på, omhandler projektet også den bygning, der lå bag apoteket, og som tidligere var lægepraksis. Den bygning tænkes ændret til et parcelhus.

Ifølge den nugældende lokalplan for området må der ikke bygges ejendomme, der rummer boliger i stueetagen. Den nye bygning skal sikre, at det bliver muligt at indrette lejlighederne også i stueetagen.

Planen er, at der skal opføres tre ejendomme på grunden med fuld parkeringskælder under, så arealerne over jorden friholdes for parkering og anvendes til grønne områder dog undtaget den gamle lægeklinik, til hvilken der laves parkering i plan med huset.

Projektets ejer, entreprenør Michael Nørgaard, har tidligere oplyst, at han håber, at lejlighederne kan stå færdige i foråret 2022.

Hvis politikerne godkender forslaget til en ny lokalplan for området, skal den sendes ud i offentlig høring i fire uger, før den kan endelig vedtages.

Annonce