Tekst Hasse Jørgensen, arkivfoto Ryk Ind Ribe, torsdag den 14. september 2023

Selv om den politiske beslutning om, hvor man skal placere et tredje nationalt testcenter for store vindmøller, umiddelbart før sommerferien blev udskudt, er Vadehavet og dermed Ribe-marsken fortsat i spil som en mulighed for et testcenter.

Alle seks områder, der blev screenet – heraf tre i/ved Nationalpark Vadehavet – viste sig at være problematiske. En ny indstilling fra Plan- og Landdistriktstyrelsen ventes snart, og det er baggrunden for, at Nationalpark Vadehavet sammen med Danmarks Naturfredningsforening har indbudt til ”dialog på diget”.

Til dialogen er inviteret samtlige folketingsmedlemmer valgt i Sydjyllands Storkreds samt de fire borgmestre fra Vadehavskommunerne, lokale borgere og naturformidler, TV-vært Sebastian Klein.

Fra Danmarks Naturfredningsforening kommer blandt andre præsident Maria Reumert Gjerding og fra Nationalpark Vadehavet kommer formand Flemming Just.

I en tid med både klima- og biodiversitetskrise anser Danmarks Naturfredningsforening og Nationalpark Vadehavet det som en meget dårlig løsning at placere kæmpe infrastrukturanlæg som et vindmølletestcenter i beskyttede naturområder. Vadehavsområdet vil derfor være et uacceptabelt valg.

Seancen starter med en spadseretur på diget, og derefter er der møde på Restauration Kammerslusen, hvor der bliver lejlighed til dialog.