Project Description

Tekst Hasse Jørgensen, arkivfoto, tirsdag den 8. juni

Arbejdet med etableringen af den store aktivitets- og historiepark ved Ribe Fritidscenter kommer nu et skridt nærmere realiseringen.

Det sker i og med, at byrådets udvalg for plan og miljø har sendt et planforslag i offentlig høring i otte uger. Planforslaget rummer en ændring af både kommune- og lokalplan for området, og det er en nødvendighed for at have grundlaget for etableringen af parken i orden.

Som tidligere omtalt er der tale om en aktivitets- og legepark, hvor legeredskaberne tager udgangspunkt i nogle historiske bygninger i Ribe, og der vil i parken blive mulighed for en masse aktivitet på forskellige niveauer og leg for børnene.

– Det er et fantastisk projekt, hvor der skal laves kommune- og lokalplan. Der er også lavet en undersøgelse af, om parken får negativ betydning for det nærliggende Natura 2000 område, og det viser sig ikke at være tilfældet, ligesom der fortsat vil kunne ske en oprensning af sandfanget, siger formanden for plan- og miljøudvalget, Karen Sandrini (S)

Hun peger også på, at der er økonomi i projektet i forhold til nogle trafikale tiltag, og det vil blive forelagt udvalget for kultur- og fritid samt blive taget med i de kommende budgetforhandlinger.

Annonce