Project Description

Tekst: Johnny Tauman   Foto: René Jørgensen
11. august 2020

De midlertidige militærbroer kom til Ribe Vesterå som to store byggesæt – og nu skal de snart skilles ad stykke for stykke og lægges i sirlig orden, så de igen kan opføres, uden at man mangler en “dims”. Nu ved mange, der samler et større Lego byggesæt, at det er rigtig spændende at bygge op, men at der er knap så sjovt at pakke sammen.

Broerne inddrages i uge 35 og 36

Sådan er det ikke for Ingeniørreimentets Konstruktionsbataljon i Skive, fortæller major og bygningsingeniør Bjarke Lillelund Skov til RYK IND RIBE. Om processen siger han: – Vi planlægger at inddrage infrastruktur-broerne i Ribe i uge 35 og 36 i år. Altså sidste uge i august og første uge i september.

Overnatning i Ribe Byferie

Det er planen, at personellet og materiellet til opgaven ankommer til Ribe i løbet af mandagen i uge 35. Opgaven er planlagt løst af 15-20 mand, der ligesom sidst bliver indkvarteret ved Ribe Byferie, mens arbejdet står på.

Bjarke Lillelund Skov siger videre: – Vi har også ligesom sidst anmodet Vejdirektoratet om at opstille skurvognsfaciliteter på pladsen, som personellet kan anvende under arbejdet.

Inddragelse = uddannelse

Majoren fortæller, at konstruktionsbataljonen anvender inddragelsen som uddannelse af vores personel – ligesom vi gjorde, da vi udlagde dem – og det forventer vi også denne gang at få et godt udbytte af.

Samme tidsforbrug

Erfaringsmæssigt er der ikke stor forskel på tiden, som skal anvendes på at etablere contra inddrage broerne. – Vi forventer således ikke at bruge væsentligt kortere tid på inddragelsen, end vi gjorde da vi udlagde broerne, lyder det fra Bjarke Lillelund Skov, der dog har mulighed for at bruge reservedele i uge 37, såfremt arbejdet mod forventning ikke bliver færdigt i uge 36.

Annonce