Project Description

Tekst & Foto Johnny Tauman    Dronefoto: Ove Detlevsen
11. juli 2020

Esbjerg Kommunes Vej & Park chef, Mads A. Sørensen har sendt følgende oversigt til RYK IND RIBE omhandlende trimning af vækst langs brinkerne ved Hovedengen samt klipning / bekæmpelse af den invasive art – Japansk Pileurt.

Plantevæksten langs Hovedengen vil blive fjernet / trimmet i to faser

Grove urter

Grove urter, der vokser oven for vandløbsbrinkerne ved åerne langs hovedengen, vil blive klippet ned i løbet af sensommeren.

Klipning eller bekæmpelse

Japansk pileurt ved Ribe Å og Stampemølleåen vil blive afklippet og destrueret. Ligeledes senest i løbet af august måned. Hvis vi finder en holdbar metode til bekæmpelsen af pileurten uden at beskadige brinkerne vil vi iværksætte en egentlig bekæmpelse.

Buske og træer

Opvækst af buske og træagtig vækster kan fjernes i vinterens løb. Dette skal ske uden at beskadige åbrinkerne og skal derfor gøres ved kun at fjerne de overjordiske dele af planterne.

 

Annonce