Parkeringsproblemerne i sydbyen står foran en snarlig løsning

/Parkeringsproblemerne i sydbyen står foran en snarlig løsning

Annonce

Parkeringsproblemerne i sydbyen står foran en snarlig løsning 2019-03-14T18:24:22+00:00

Project Description

Tekst Hasse Jørgensen, foto Hasse Jørgensen, Rene Jørgensen og Esbjerg Kommune. Torsdag den 14. marts.

I løbet af meget kort tid og måske allerede først i næste måned bliver der truffet en afgørelse om  parkeringsproblemerne på Damvej og Holmevej i Ribe. Formanden for udvalget for teknik og byggeri, Søren Heide Lambertsen (S) fortæller, at processen er så langt, at der formentligt kan træffes en afgørelse på udvalgets møde den 5. april.

Udmeldingen kommer efter Søren Heide Lambertsen efter eget udsagn havde et rigtigt konstruktivt møde med Søren Schrøder, der går i 3. g på Ribe Katedralskole, og rektor Kristian Bennike om parkeringsproblemerne i sydbyen i Ribe.

Søren Schrøder har lavet en undersøgelse, som viser, at der allerede nu er underskud på parkeringspladser i Sydbyen, og vil man indføre to timers parkering på Damvej og Holmevej, bliver dette underskud væsentligt større. Undersøgelsen er omtalt andet sted hos RYK IND RIBE.

Søren Heide Lambertsen.

– Det er en flot og virkelig gennemført undersøgelse, Søren Schrøder har lavet, og det er fantastisk, at han vil bruge så meget tid på den. På den baggrund ville jeg gerne mødes med Søren Schrøder og rektor, ligesom jeg fik lejlighed til at se på parkeringspladsen P-syd, siger Søren Heide Lambertsen.

– Jeg stillede bl.a. spørgsmålet, om Søren Schrøder tror, at eleverne vil gå fra den plads syd for P-syd, der i dag bruges som opbevaringsplads, og op til skolen, hvis opbevaringspladsen asfalteres og laves til p-plads. Det mente han, og han gav udtryk for frustration over, at der ikke er flere p-pladser.

– Hans forslag var, at vi kunne omdanne pladsen til autocampere til parkeringsplads for personbiler, men hvor skal vi så gøre af autocamperne, og skal vi i det hele taget have dem?

Kunne man ikke lave pladsen til personbiler i skoleåret, og så lade autocamperne holde der i ferierne?

– Det kan måske skabe forvirring om, hvornår man må holde der og hvornår ikke.

Søren Heide Lambertsen peger på, at forvaltningen i øjeblikket er i gang med at undersøge ønskerne om parkering hos beboerne på Damvej og Holmevej.

Biler så langt øget rakte på Damvej

– Vi har endnu ikke besluttet os for, om der skal være to timers parkering, for vi vil være sikre på, at det er det, beboerne ønsker. En to timers parkering rammer jo også dem, for så kan de heller ikke parkere på vejen.

Men de kan vel holde i deres indkørsler?

– Så vidt jeg ved, er det ikke alle, der har den mulighed, og to timers parkering rammer jo også deres gæster.

– Vi vil ikke træffe en beslutning, hvor beboerne så bagefter kommer og siger, at det ikke var det, de ville have. Det ville være en kedelig situation for alle.

Søren Heide Lambertsen fortæller videre, at forvaltningen i øjeblikket er i gang med at undersøge belægningen på p-pladserne, og han peger også på, at P-øst, der ligger ved banen, måske kan bruges.

– Der er jo ikke meget længere at gå fra den p-plads til skolen i forhold til afstanden fra banegården.

– Skal vi bruge 1,5 millioner kroner for at asfaltere pladsen syd for P-øst, skal der virkelig være et behov, siger Søren Heide Lambertsen.

Annonce