Parkeringsforholdene i sydbyen drøftes på næste udvalgsmøde

Hjem/Parkeringsforholdene i sydbyen drøftes på næste udvalgsmøde

Annonce

Project Description

Tekst og foto Hasse Jørgensen. Fredag den 8. febr.

På næste møde i byrådets udvalg for teknik og byggeri vil spørgsmålet om parkeringsproblemerne i sydbyen blive taget op.

Byrådsmedlem og medlem af udvalget, Alex Sørensen (V), har bedt om en redegørelse for forholdene, herunder bl.a. økonomien og det rimelige i, at en stor plads bliver forbeholdt autocampere og dermed står gabende tom hele vinteren, mens der er mangel på p-pladser.

– Jeg har foranlediget det taget op på næste udvalgsmøde. Vi har nogle p-fondsmidler, som vi er forpligtiget til at bruge. Og hvis ikke, vi bruger dem indenfor en fastsat tid, skal de betales tilbage.

– Desuden er der nogle regler om, hvor langt væk fra betalerens adresse disse p-penge må bruges, men det er noget, vi skal have afklaret, siger Alex Sørensen.

Han stiller i øvrigt spørgsmålstegn ved, om man kan forbeholde en bestemt plads til autocampere.

– Det er sådan, at en autocamper med en vægt under 3500 kilo er at regne som en personbil. En autocamper må gerne holde på en p-plads til personbiler. Så kan jeg ikke forstå, at man kan forbyde en personbil at holde på en plads til autocampere. Det må vi have undersøgt, siger Alex Sørensen, der også gerne vil have kigget på de bøder, nogle håndværkere har fået på stedet.

– Jeg synes ikke, de er rimelige, for håndværkerne fylder jo ikke ind i byen, når de holder der.

Med hensyn til, at den påtænkte udvidelse af P-syd på den anden side Haulundvej bruges til oplagsplads, siger Alex Sørensen:

– Når der laves gadearbejder inde i byen, har håndværkerne ikke en chance for at have deres ting inde i byen. Og de skal jo være et sted.

Men kunne man ikke bruge andre arealer, som f.eks. det stykke af den tidligere Tøndervej, der går forbi Dansk Træemballage og ender blindt. Her er der et godt, bredt vejstykke?

– Det kunne man måske godt, men det er alt det, vi skal have undersøgt. Vi skal også have klarhed over, hvad det koster at lave udvidelsen af P-syd færdig, og om der er penge til det. De biler, der står parkeret på Damvej og Holmevej, skal jo ned på P-syd.

– Det kan godt være, at der går nogen tid, inden vi kan løse problemet, men får vi ikke hul på bylden, sker der jo intet, fastslår Alex Sørensen.

Annonce