Project Description

Tekst og foto: Hasse Jørgensen/ René Jørgensen
12. juli 2020

P-vagterne er igen begyndt at gå i byen – forholdene i sidegaderne drøftes tirsdag

Efter restriktionerne som følge af corona-krisen er blevet lempet, og der igen er kommet mange gæster til Ribe, er parkeringen af biler i indre by også blevet betydeligt mere uhensigtsmæssig.

Et af problemerne er parkeringen i sidegaderne, og nu fortæller formanden for byrådets udvalg for teknik og byggeri, Søren Heide Lambertsen (V), at netop parkeringen i sidegaderne på tirsdag vil blive gennemgået med P-Nord, der står for udskrivelse af p-afgifter i hele kommunen. På den måde håber Søren Heide Lambertsen på, at forholdene kan blive normaliseret.

Mange borgere har overfor Ryk Ind Ribe undret sig over, hvorfor parkeringsvagterne ikke er i byen, og hvorfor der ikke skrives afgifter ud.

Henvendelserne er bl.a. kommet med baggrund i en række tilfælde af uhensigtsmæssige parkeringer. En dag var Dagmarsgade således fyldt med parkerede biler, og en anden dag var det Nygade. Begge steder er der parkeringsforbud, men de mange parkerede biler hæmmer kraftigt afviklingen af færdslen.

Ryk Ind Ribe har forelagt problemet for Søren Heide Lambertsen, der i en mail skriver:

”Der har i en stor del af corona nedlukningsperioden også været lukket ned for P-Nords parkeringskontrol. De har, som øvrige offentlige ansatte, været sendt hjem.

I forbindelse med den trinvise genåbning valgte vi også at åbne for parkeringskontrollen, men der er sket et kommunikationssvigt mellem os og P-Nord, for kontrollen blev startet op noget senere, end vi havde forventet.

P-Nord er dog i gang med kontrol i Esbjerg Kommune igen. Der er dog kun få kontrollører til at dække hele kommunen.

Derudover har kontrollørerne haft en opfattelse af, at skiltningen på domkirkepladsen ikke var retvisende i forhold til at kunne pålægge bilister parkeringsafgifter. Den misforståelse er ved en henvendelse til P-Nord bragt ud af verden, og der bliver igen givet bøder for ulovlig parkering på domkirkepladsen”
Så vidt mailen fra Sørn Heide Lambertsen.

Annonce