Project Description

Tekst Hasse Jørgensen, foto Ryk Ind Ribe, Fredag den 20. september

Indtrængende vand i kældre i forbindelse med kraftige regnskyl er husejernes eget ansvar. Det fremgår klart af lovgivningen.

Så klart kan det siges, og et middel til at hindre det er at sætte ”låse” på systemet, der hindrer dels regnvand og dels spildevand i at trænge op gennem rørene til kældrene.

Det fastslog afdelingschef Henning Nielsen og projektchef Henning Blicher, begge Din Forsyning, da de var inviteret til årsmøde i Lokalråd Ribe Midt.

Anledningen var de oversvømmelser, der opstod mange steder i Ribe og specielt i Tangekvarteret efter heftige regnskyl. Det blev hævdet, at den manglende kloakseparering i området var en af årsagerne, idet mange lodsejere har separeret kloak- og overfladevand på egen grund, mens din Forsyning trods løfter om det modsatte ikke er kommet så langt.

Henning Nielsen fortalte, at planerne er at gennemføre separeringen i 2020 og 2021. Og hvis alt går, som det ser ud nu, vil det også ske.

Problemet er, at Din Forsyning har et efterslæb med hensyn til renovering af ledningsnettet, der løber op i 400 til 500 millioner kroner. Din Forsynings indtjening i form af afgifter fra forbrugerne er lovmæssigt sat til 100 millioner kroner, så det giver en endog meget stram økonomi.

I det omfang, hvor det er nødvendigt, lånefinansieres reparationsarbejder, og når der pludseligt opstår utilsigtede hændelser, hvor kloakrør simpelthen på grund af alder styrter sammen og ikke fungerer længere, er Din Forsyning  nødt til omgående at gå i gang med reparationsarbejder, og det kan udskyde andre projekter.

Projekteringen af første del af separeringen i Tangekvarteret er godt i gang, og efter planen vil arbejdet blive udbudt, så det kan sættes i gang tidligt i 2020.

Annonce